Nieuws - 20 september 2016

OR wil van Werk naar Werk-regeling

tekst:
Albert Sikkema

De ondernemingsraad van Wageningen Environmental Research (Alterra) wil dat de directie bij het Herstelplan de van Werk naar Werk regeling toepast. ‘Die regeling staat in onze cao en is een transparante manier om te krimpen’, zegt waarnemend OR-voorzitter Jaap van Os.

De OR bracht op 15 september advies uit over het Herstelplan van de directie, dat zestig van de bijna driehonderd arbeidsplaatsen in het onderzoek bij het instituut wil wegsnijden. De ene helft van deze krimp wil de directie bereiken via pensionering en stopzetten van tijdelijke contracten, de andere helft via regulier HR-beleid waarbij medewerkers persoonlijk worden beoordeeld op hun functioneren.

Druk
Al eerder hebben OR-leden en vakbonden bij de instituten tegen deze persoonlijke beoordelingen geageerd, omdat personeel onder druk gezet zou worden om outplacement te accepteren. Daarom voelt de OR van Environmental Research meer voor de ‘Werk naar Werk-regeling’. Daarin bespreekt de directie de te behalen krimp met de afdelingen, die vervolgens met oplossingen kunnen komen. Van Os: ‘Door de krimp bij de groep neer te leggen, kunnen mensen bijvoorbeeld samen besluiten om met arbeidstijdverkorting een deel van de krimp te realiseren.’

We hopen dat we dit punt niet hard hoeven te spelen

Van Os is niet per definitie tegen regulier HR-beleid om mensen die niet goed functioneren naar ander werk te helpen. Maar hij vindt zo’n persoonlijke aanpak ongewenst als medewerkers minder werk hebben door uitval van de marktvraag. De OR beschouwt dat als een collectief probleem dat collectief moet worden besproken en opgelost. Van Os: ‘We hopen dat we dit punt niet hard hoeven te spelen, maar dat we de directie kunnen overtuigen, want deze regeling past bij coachend leiderschap.’

Strategie
Bovendien wil de OR graag zo snel mogelijk de nieuwe strategie van de directie. Van Os: ‘Eigenlijk moet je eerst een strategie hebben, voordat je gaat krimpen. Maar anderzijds is een snelle krimp nu gewenst, om snel uit het dal te komen.’ De directie maakte vorige week bekend dat al 23 van de beoogde krimp van 60 arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. Hoe eerder het instituut een nieuwe strategie heeft, hoe eerder de capaciteit gericht kan worden aangepast aan de markt, denkt Van Os.