Nieuws - 8 februari 2016

OR-voorzitter ESG wil alle hens aan dek

tekst:
Albert Sikkema

Het forse verlies van de Environmental Sciences Group in 2015 zet ook de ondernemingsraad van deze kenniseenheid op scherp. ‘Nu moeten we laten zien wat we waard zijn als OR’, zegt OR-voorzitter Paul Hinssen. ‘Het is alle hens aan dek, het gaat om het redden van de organisatie.’

Vooral het tekort van Alterra, ruim 3 miljoen op een omzet van zo’n veertig miljoen euro, hakt er in. De universitaire tak van de ESG draaide ruim een miljoen verlies. De OR is vorige week geïnformeerd over de tekorten.

‘Net als de directie willen ook wij een gezonde organisatie met een gezond resultaat’, zegt Hinssen. ‘Daarbij staan er voor ons drie principes centraal: respect, empowerment en solidariteit. Vorig jaar, toen we als nieuwe OR startten, was het winnen van respect ons belangrijkste punt. Inmiddels is het wederzijdse respect tussen directie en OR sterk gegroeid. We merken dat de directie open en transparant is en open staat voor onze ideeën om de organisatie te verbeteren. Die openheid is bemoedigend.’

Wat betreft de empowerment denkt Hinssen dat het personeel van ESG meer zelf het initiatief  moet pakken om de onderzoekpositie te verbeteren. ‘We zijn met achthonderd mensen, die hebben veel ideeën hoe het beter kan en het is belangrijk dat die ideeën komen boven drijven. De directie staat er open voor.’

En dan speelt nog het vraagstuk van de solidariteit, waarbij onder meer de vraag speelt of er een reorganisatie nodig is om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. Het bericht is zo vers dat de OR nog geen gelegenheid heeft gehad zich daar een mening over te vormen, zegt Hinssen. ‘Bij een reorganisatie zit je met allerlei regeltjes, zoals ‘last in first out’. Dat werkt voor medewerkers anders uit dan bijvoorbeeld de toepassing van de Werk naar Werk regeling uit de nieuwe CAO.’

Eerst moet er een goede analyse komen waar de tekorten vandaan komen. In welke markten is de onderzoeksvraag verminderd en lijkt die daling incidenteel of structureel? Of zijn de uitgaven veel hoger uitgepakt dan begroot? Daarom gaat eerst een externe controller de organisatie doorlichten voordat de directie maatregelen gaat bespreken met de OR.