Nieuws - 16 juni 2014

OR-verkiezing Rikilt moet over

tekst:
Rob Ramaker

De medezeggenschapsverkiezingen van Rikilt zijn ongeldig verklaard omdat er zeventien stemmen ontbreken. Bij de overige verkiezingen was de opkomst 44 procent.

Rikilt hanteerde tijdens de verkiezingen een alternatief kiessysteem. Medewerkers kozen niet voor een lijst maar stelden een team van vier samen uit alle verkiesbare collega’s. ‘Kiezers waren daarom verplicht om per persoon vier stemmen uit te brengen,’ zegt Maryvon Noordam, OR-voorzitter bij Rikilt. Zo kregen kiezers invloed op de meerderheid van de OR, redeneerde men. Bovendien zorgde dit voor een gelijkmatige stemverdeling.

In de praktijk bleek het stemsysteem alle formulieren met drie of minder stemmen gewoon goed te keuren. De opgekomen 125 kiezers zorgden dus voor slechts 483 stemmen. ‘Het blijkt niet mogelijk de ongeldige stemmen eruit te gooien,’ zegt Noordam, ‘en de uitslag is dus ongeldig verklaard.’ Binnenkort doet Rikilt de verkiezingen daarom over, op papier dit maal. Noordam gaat er ondanks haar irritatie, nuchter mee om: ‘Ons was verzekerd dat dit kon. Dit is dus gewoon jammer.’

Bij de overige kieskringen bracht 44 procent van de stemgerechtigden zijn stem uit. In 2011 stemde nog rond de 56 procent van de stemgerechtigde medewerkers, terwijl dat getal in 2008 nog op 39 procent lag. De opkomst varieert zo sterk, omdat het per verkiezing verschilt welke kieskringen deelnemen. Het lukt namelijk niet alle kringen om iedere drie jaar genoeg kandidaten te trekken voor een verkiezing. Dit jaar hielden bijvoorbeeld slechts vijf van de negentien kringen een stembusgang.

Traditioneel wist Alterra relatief veel kiezers te trekken. De 61 procent die stemden, hadden dan ook betrekkelijk veel keus met elf kandidaten voor zes zetels. Bij het facilitair bedrijf, Imares Den Helder en PPO/PRI stemden respectievelijk 36, 57 en 42 procent van de stemgerechtigden.