Nieuws - 1 januari 1970

OR tegen reorganisatie ondersteunende diensten LUW

OR tegen reorganisatie ondersteunende diensten LUW

OR tegen reorganisatie ondersteunende diensten LUW

De ondernemingsraad van de Landbouwuniversiteit blijft bij zijn weigering om in te stemmen met de reorganisatie van de ondersteunende diensten. Twee weken geleden liet de OR weten niet in te stemmen met het plan, tenzij de raad van bestuur inging op een viertal voorwaarden. Belangrijkste daarvan waren dat het bestuur een onafhankelijke deskundige in de arm neemt om de reorganisatie te begeleiden en dat er heldere afspraken komen over de keuze of de diverse eenheden bij de centrale dienst of de departementen worden ondergebracht. Bij de reorganisatie moeten vijftien van de honderd arbeidsplaatsen verdwijnen

De ondernemingsraad is niet tevreden met het schriftelijke antwoord van de raad van bestuur op zijn eerdere bezwaren, bleek op 25 maart. Het bestuur geeft volgens de OR onvoldoende zekerheid over de positie van het betrokken personeel. Een aantal diensten wordt ondergebracht bij departementen, die daarvoor een budget krijgen, maar volgens OR-lid dr ir Dick Verduin is nog onduidelijk of de departementen na 2001 dat budget houden. De OR wil daar garanties over

Verder is de OR ontevreden over het bestuursvoorstel over de adviseur. Het bestuur wil de reorganisatieplannen voorleggen aan een onafhankelijke deskundige; de OR wil dat die deskundige ook de uitvoering van het plan begeleidt. K.V