Nieuws - 25 maart 2014

OR op zoek naar vernieuwing

tekst:
Albert Sikkema

Hoe trekken we de vastgelopen medezeggenschap bij Wageningen UR los? Dat was de vraag tijdens de OR-inspiratiemiddag op 24 maart in Impulse. Meest vergaande vernieuwing: hef de OR op en start een digitaal inspraakorgaan.

De medezeggenschap bij Wageningen UR zit een beetje vast. De ondernemingsraden bij de kenniseenheden worden overwegend bezet door grijze mannen van DLO. Vrouwen, jongeren en universitaire mensen zijn schaars in de OR, waardoor de vraag opkomt: wie vertegenwoordigt de OR? Verder kunnen de directeuren maar zelden een goed gesprek voeren met de OR over de strategische koers van de instelling. Bij gebrek aan visie let de OR vooral op de procedures. Zie daar drie goede redenen om de medezeggenschap te veranderen.

Een geluk bij een ongeluk is dat deze problemen bij veel OR’s voorkomen, vertelde Mathi Bouts op de OR Inspiratiemiddag, bedoeld voor OR-leden en personeel dat overweegt om in de OR of MR te gaan. Bouts, purser en voormalig voorzitter van de OR bij KLM, haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat dertig tot zestig procent van de ondernemingsraden met bovenstaande problemen kampt. De zoektocht naar nieuwe vormen van medezeggenschap is begonnen. Bouts kwam echter niet met concrete suggesties.

Logisch, vond Marloes Pomp, ‘de vernieuwing komt niet uit de OR, die start buiten de raden.’ Pomp is de oprichter van Digital Action en IedereenORlid, digitale platforms om de medezeggenschap te vernieuwen. Ze stelt dat de OR zich minder moet bezighouden met de regeltjes maar meer met de deugden (het wenselijke gedrag) van de organisatie. In de toekomst is er geen OR meer, denkt Pomp, maar een chief participation officer. Dat is iemand die het gesprek aangaat met de directie, daar kwesties uithaalt, daarover communiceert via blogs en apps en de kwesties op digitale en transparante wijze voorlegt aan het personeel. Met deze nieuwe aanpak verdwijnen de slepende conflicten tussen directie en OR, denkt ze.

Haar praatje inspireerde de veertig aanwezigen, waaronder ook leden van de student council. Toen de brainstormgroepjes een kwartier over vernieuwing discussieerden, nam een groepje met OR-leden zelfs haar voorstel over om de OR op te heffen. Een ander frivool voorstel was dat medewerkers een groepje met leuke mensen vormen en zich als team aanmelden voor de OR-verkiezing, waarbij ze zelf mogen bepalen hoe lang ze in de OR willen. Als ze zijn verkozen, kunnen deze teams meetings organiseren, experts inhuren, werkgroepen samenstellen, wat ze maar willen. Het interessante is: dit kan allemaal, de OR mag zelf bepalen hoe ze haar werk doet. Nu afwachten of we hier tijdens de komende OR-verkiezingen iets van merken.