Nieuws - 27 april 2011

OR: nee tegen Bestuurscentrum in Atlas

De ondernemingsraad van ESG is tegen de komst van het Bestuurscentrum naar Atlas. De OR van het Bestuurscentrum is solidair met de collega's en daarom ook tegen de verhuizing.


Dat blijkt uit de adviezen die beide OR's hebben gegeven. De OR van ESG heeft er geen vertrouwen in dat er door de komst van het Bestuurscentrum en de herschikking binnen Atlas voldoende ruimte over blijft voor alle medewerkers. Met name voor studenten constateert de OR een 'ernstig tekort aan werkplekken'. In de plannen wordt volgens de OR nog steeds uitgegaan van het aantal studenten in 2003. Sinds die tijd zijn de aantallen forst gestegen en die groei is nog steeds gaande.
Onduidelijk
ESG moet flink inschikken voor de komst van het Bestuurscentrum. Dat brengt kosten met zich mee in Atlas, Gaia en Lumen. Die interne verbouwing kost ESG 610.000 euro. Maar waar dat geld precies aan wordt besteed, is volgens de OR vn ESG niet duidelijk. Onduidelijk is ook wie er uiteindelijk op moet draaien voor de improductieve uren tijdens de verbouwing en verhuizing. Vanwege alle onduidelijkheid adviseert de OR negatief op de verhuizing. Tenzij alsnog aan een reeks van eisen wordt voldaan.
Airco
De ondernemingsraad van het Bestuurscentrum (CS+) is 'onder voorwaarden' wel positief over de verhuizing. Eén van die voorwaarden is dat de Raad van Bestuur geen airco krijgt. Volgens de OR is zo'n investering niet uit te leggen aan de achterban. ' Daar waar er zuinig aan moet worden gedaan, moeten leiders het goede voorbeeld geven', schrijft secretaris Ard de Leur. 'Voorstellen als deze maken pijnlijk duidelijk dat er een kloof is tussen de Raad van Bestuur en de rest van de organisatie. De klimaatbeheersing in Atlas is een stuk beter dan in het Bestuurscentrum, dus de noodzaak is ook ver te zoeken.'
Per saldo
Maar het grootste struikelblok voor de OR van het Bestuurscentrum is dat de collega's van ESG tegen de plannen zijn. Daarmee is aan een belangrijke voorwaarde van de OR-CS+ niet voldaan. Per saldo hebben daarom op dit moment beide ondernemingsraden onoverkomelijke bezwaren tegen de plannen met Atlas en het Bestuurscentrum.