Nieuws - 1 januari 1970

OR: bestuur houdt miljoenen op zak

De centrale ondernemingsraad heeft de raad van bestuur om opheldering gevraagd over de nieuwe regeling voor ziektekosten. Volgens berekeningen van de OR houdt de raad van bestuur miljoenen op zak die eigenlijk naar de medewerkers van DLO zouden moeten gaan.

De OR rekent in een brief aan de raad van bestuur voor dat Wageningen UR na de invoering van het nieuwe zorgstelsel jaarlijks veel minder uitgeeft aan secundaire arbeidsvoorwaarden. De afspraak is dat Wageningen UR de besparing teruggeeft aan het personeel. De OR betwijfelt of dat ook gebeurt, en vraagt de raad van bestuur om technisch overleg over de berekening. De ondernemingsraad denkt dat Wageningen UR nu ongeveer 2 miljoen euro op zak houdt.
De raad van bestuur heeft laten weten dat zij niet ingaat op de brief van de OR. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens woordvoerder Simon Vink een zaak tussen bonden en college van bestuur. ‘De centrale ondernemingsraad gaat daar niet over.’
Gerrit Bruin, voorzitter van de centrale ondernemingsraad is teleurgesteld over die houding. ‘Wij vragen naar de totale hoogte van de uitgaven van Wageningen UR aan vergoedingen voor ziektekosten. Dat lijkt mij ons goed recht. Het gaat om substantiële bedragen, en wij vinden dat medewerkers recht hebben op die informatie. Het is tenslotte hun geld.’
Jan Hut, bestuurder van vakbond CMHF en één van de onderhandelaars die met de raad van bestuur afspraken hebben gemaakt over de vergoeding, houdt zich op de vlakte over het conflict tussen bestuur en ondernemingsraad. ‘Wij zijn benieuwd naar de cijfers, maar hebben vooralsnog geen redenen om te twijfelen aan de gegevens die wij van de raad van bestuur hebben gekregen.’ Hut denkt dat de OR een onjuiste inschatting maakt van de gezinssamenstelling van medewerkers van DLO. Daardoor schat de OR de compensatie die medewerkers vorig jaar kregen te hoog in. ‘Ik heb deze kwestie ook bij andere bedrijven en instellingen op tafel gehad. Als de cijfers van de OR kloppen wijkt de gezinssamenstelling van jullie medewerkers flink af van het gemiddelde.’ / KV