Nieuws - 30 juni 2017

OR AFSG oneens met reorganisatieplan

tekst:
Tessa Louwerens

De ondernemingsraad van AFSG adviseert de directie om het reorganisatieplan van de afdeling Humane Voeding niet uit te voeren. De OR vindt dat eerst de strategie moet worden beoordeeld, voordat een reorganisatie van start kan gaan.

©Tessa Louwerens

De directie van AFSG kondigde de reorganisatie bij Humane Voeding in maart dit jaar aan. De reorganisatie is volgens haar nodig vanwege een tekort op de begroting van ongeveer een miljoen euro. De OR heeft de directie laten weten het niet eens te zijn met de reorganisatieplannen.

De OR heeft onder andere kritiek op de manier waarop de medewerkers zijn ingelicht. Uit gesprekken die de OR met een aantal medewerkers voerde blijkt dat deze niet zijn betrokken bij de plannen en hierdoor overvallen werden. Het personeel heeft volgens de OR de indruk dat de directie onder druk van het financiële tekort overhaast maatregelen heeft voorgesteld, waardoor dertien mensen hun baan zullen verliezen. ‘De OR merkt niet dat de afdeling serieus naar alternatieven heeft gezocht’, zegt OR woordvoerder Pieternel Claassen. De medewerkers zouden graag meedenken en meewerken aan oplossingen. Het is erg jammer dat er zo weinig aandacht is voor hoe de medewerkers dit ervaren.’

Het verschuiven van de onderzoeksvelden en het aantrekken van nieuwe tenure trackers zal pas op langere termijn effect hebben en verbetert de huidige financiële situatie niet.
OR woordvoerder Pieternel Claassen

De OR denkt dat het boventallig verklaren van een deel van het personeel en gelijktijdig aantrekken van nieuw personeel geen goede oplossing is voor de financiële problemen. ‘De reorganisatie wordt naar voren getrokken omdat de financiële problemen op korte termijn opgelost moeten worden’, zegt Claassen. ‘Maar het verschuiven van de onderzoeksvelden en het aantrekken van nieuwe tenure trackers zal pas op langere termijn effect hebben en verbetert de huidige financiële situatie niet. Sterker nog, het aantrekken van nieuwe tenure trackers kost geld.’

'Strategische Herijking'
De OR is het eens met de directie dat er iets moet gebeuren, maar vindt dat er eerst een duidelijke strategie moet worden ontwikkeld, mogelijk zoals in het document ‘Strategische Herijking’ door de betrokken hoogleraren wordt beschreven. De herijking houdt onder andere in dat de focus van het onderzoek verlegd wordt. Zo is er bijvoorbeeld het voorstel om onderzoek op gebied van diabetes af te bouwen en meer nadruk te leggen op onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker. Claassen: 'Nu wordt er net gedaan alsof deze ‘Strategische Herijking’ los staat van reorganisatieplannen, terwijl reorganisatie juist een resultaat hiervan kan zijn. Deze plannen voor herijking moeten eerst worden beoordeeld, bijvoorbeeld door een externe partij, voordat een reorganisatie van start kan gaan.’

Verder zet de OR zijn vraagtekens bij de gevolgen van het omvormen van de leerstoel Nutrition and Pharma naar een nieuwe leerstoel Nutritional Physiology. Hierdoor ontstaat mogelijk overlap met de leerstoel Human and Animal Physiology. Claassen: ‘Het kan voor studenten verwarrend zijn als er twee competitieve leerstoelgroepen zijn. Verder is het bij dit soort veranderingen, die kennisgebied overstijgend zijn, gebruikelijk om een structuurcommissie om advies te vragen, maar dit is niet gebeurd. Daar komt bij dat veranderingen in het leerstoelenplan, eerst ter instemming moeten worden voorgelegd aan de Student Staff Council.’

De OR wijst op basis van deze punten het reorganisatievoorstel af. De OR wacht nu op de schriftelijke reactie van de directie.

Lees ook: