Nieuws - 30 oktober 2013

Numerus fixus krijgt vorm

tekst:
Rob Ramaker

Voeding en gezondheid krijgt als eerste Wageningse bachelor een numerus fixus. Dit moet snel worden uitgewerkt want op 16 november is de eerste open dag van dit jaar. De universiteit kiest niet voor loting maar een decentrale selectie.

Scholieren komen op een ranglijst van geschiktheid, waarbij de bovenste 130 in Wageningen mogen studeren. Hun volgorde wordt bepaald met vier criteria: het examencijfer in de vakken biologie en scheikunde plus de scores die scholieren halen op een motivatietest én een inhoudelijke test. Deze tests worden afgenomen op een kennismakings- en selectiedag die op 30 mei plaatsvindt. Scholieren die slagen op hun eindexamen met een gemiddelde van acht of hoger zijn sowieso welkom.

Details
Naast de grote lijnen moeten ook allerlei details worden uitgewerkt. Dit is immers het eerste Wageningse studentenplafond. Wie beslist er straks over de twijfelgevallen? Hoe worden de cijfers van buitenlandse studenten omgerekend? En wat als je echt niet aanwezig kan zijn op 30 mei? ‘Dit is een hoop werk,’ zegt Rolf Marteijn, opleidingsdirecteur bij Voeding en gezondheid, ‘je loopt tegen veel nieuwe dingen aan.’ Hij hoopt heel snel een conceptvoorstel in te dienen.

Deadline
De invoering van de maatregel vindt plaats onder flinke tijdsdruk. Eind augustus werd het studentenmaximum vlak voor de deadline van DUO goedgekeurd, waarbij de medezeggenschap uiteindelijk zelfs stemde via e-mail. ‘Het is niet ideaal om als medezeggenschap zo'n beslissing te nemen,’  zegt medezeggenschapslid Klaas Swart, ‘want er vindt zo geen echte discussie plaats.’ Toch is hij ervan overtuigd dat er een goed besluit is genomen.

Het aantal eerstejaars van Voeding en gezondheid ligt dit jaar op een recordaantal van 183. Dat is mogelijk aangejaagd door de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Het aantal vooraanmelders ligt daarom volgend jaar naar verwachting wat lager. Bovendien zal het studentenplafond scholieren weren die als eerste keus een lotingsstudie zoals geneeskunde hebben. Scholieren mogen zich namelijk niet inschrijven voor twee studies met een beperkte capaciteit.