Organisatie - 1 januari 1970

Nu ook taaltest Engels voor docenten

Ook docenten moeten voortaan een taaltest ondergaan die hun Engels toetst. Dat heeft de concernraad onlangs besloten. De raad komt daarmee tegemoet aan de wens van Gemeenschappelijke Vergadering (GV) van studenten en universiteitsmedewerkers.

In mei vorig jaar besloot de raad van bestuur nieuwe MSc-studenten te toetsen op hun taalvaardigheid in het Engels. De recent opgerichte concernraad, bestaande uit de raad van bestuur en de directeuren van de kenniseenheden, heeft nu besloten ook docenten te gaan toetsen.
De test is bedoeld om vast te stellen wat het niveau van de docent is. Op basis daarvan kunnen in functioneringsgesprekken afspraken gemaakt worden over bijspijkeractiviteiten. De kosten voor het afnemen van de test en het volgen van cursussen moeten de leerstoelgroepen uit het opleidingsbudget betalen.
De zogeheten Oxford Quick Placement-testen zullen worden georganiseerd en afgenomen door Centa, het talencentrum van Wageningen UR. Zij hebben daarvoor cursussen taalvaardigheid Engels voor docenten ontwikkeld. / JH