Nieuws - 1 februari 2001

Novem heeft twaalf miljoen voor schone energie

Novem heeft twaalf miljoen voor schone energie

Novem stelt in totaal twaalf miljoen gulden beschikbaar voor projecten waarin innovatieve milieuvriendelijke technologie centraal staat. Het kan gaan om technologie waarmee bedrijven de milieunormen kunnen halen, om nieuwe milieuvriendelijke processen, of om projecten die bestaande maar nieuwe milieutechnieken in de markt moeten zetten. De technologie moet toepasbaar zijn voor onder meer de voedingsmiddelenindustrie, de textiel- en de papierindustrie. De uit te zetten gelden vallen onder het programma Milieu en Technologie.

In een ander Novem-programma, het Stimuleringsprogramma Energieonderzoek, lopen al twee Wageningse projecten. Het ene heeft betrekking op energiestromen op landbouwbedrijven, het andere op het winnen van energie uit biomassa.

Novem is een initiatief van de ministeries van EZ en OCW. In het Stimuleringsprogramma Energieonderzoek werkt Novem samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Aan het nieuwe programma Milieu en Technologie betalen de ministeries van VROM en LNV mee. | W.K.