Nieuws - 8 maart 2012

'Nota met hoog 144-gehalte'

Staatssecretaris Bleker bracht eind februari de nota Dierenwelzijn en Diergezondheid uit. Een nota met weinig visie en ambitie en een hoog 144 (Red een Dier)-gehalte, vindt Hans Hopster, lector Welzijn van Dieren bij VHL.

'Bleker gaat op het gebied van dierenwelzijn terug naar een lager ambitieniveau. Zijn voorganger, Gerda Verburg, wilde nog een actieve rol spelen bij het verhogen van dierenwelzijn, door convenanten af te sluiten met de veehouderijsector bijvoorbeeld. Bleker laat het helemaal over aan Europa en de markt. Hij spreekt van 'basisniveau', een ander woord voor minimumniveau op welzijnsgebied.
De staatssecretaris legt in de nota de nadruk op dierentransport en dodingsmethoden. Dat zijn weliswaar belangrijke welzijnsissues, maar hij geeft niet aan waar hij met de dierhouderij naartoe wil. Vooralsnog ligt de nadruk op handhaving. De vijf vrijheden van het dier komen er niet meer in voor en natuurlijk gedrag blijkt niet langer nastrevenswaardig. Hoe consumenten omgaan met dierenwelzijn, is al helemaal verdwenen in deze nota. Verder besteedt hij redelijk veel aandacht aan gezelschapsdieren. De nota heeft een hoog 144-gehalte, het Red een Dier-nummer. Dat illustreert de PVV-invloed in het regeerakkoord. Het welzijn van huisdieren is belangrijk, maar tegenover de 4,4 miljoen honden en katten staan ruim 120 miljoen productiedieren in Nederland en daar meldt Bleker weinig over.
Ik weet dat marktpartijen Beter Leven-vlees aanbieden dat boven de wettelijke welzijnsnormen ligt. Maar dat soort initiatieven zijn nog fragiel. In 2010  was het marktaandeel diervriendelijker eieren en vlees(waren) nog maar 1,7 procent, ook al was het dat jaar met 97 procent gegroeid.
Bleker legt zelfs niet uit wat de overheid onder dierenwelzijn verstaat. Het lijkt een haastig geschreven nota, zonder kop en staart. Zijn nota houdt ook zomaar opeens op, zonder afrondend hoofdstuk met conclusies. Je hebt als lezer niet de indruk dat hij dierenwelzijn erg serieus neemt. De afgelopen vijf jaar zijn partijen flink in beweging gekomen. Maar als de Rijksambitie wegvalt, zal iedereen weer snel op zijn handen gaan zitten.'