Nieuws - 1 januari 1970

Normen zware metalen te streng voor compost

Normen zware metalen te streng voor compost

Normen zware metalen te streng voor compost


Compost zou meer toepassingen kunnen hebben dan nu het geval is. Dat blijkt
uit twee artikelen van de Wageningse milieutechnoloog dr Adrie Veeken, die
de afgelopen maanden zijn verschenen. Kronkels in de richtlijnen belemmeren
een optimaal gebruik van compost, zegt de onderzoeker.

,,Een kilo droge compost bevat 150 milligram zink’’, zegt Veeken. ,,Volgens
de richtlijnen mag je die compost maar beperkt in de bodem brengen, ook al
bevat een kilo droge mest tot achttien keer zoveel zink.’’ Pas als de
zinkconcentratie in de compost halveert is er sprake van ‘schone compost’,
waarmee meer mogelijk is.
,,De ratio achter de richtlijnen ontgaat me’’, zegt Veeken. ,,Als je afval
van planten vercomposteert krijg je een product waar per droge kilo 100 tot
150 milligram zink in zit’’, zegt Veeken. ,,Toch mag je pas het etiket
‘schoon’ op compost plakken als die de helft minder zink bevat.’’
Veeken betreurt de huidige beperkte toepassingsmogelijkheden van compost.
Een bredere toepassing zou goed zijn voor de kwaliteit van de Nederlandse
bodem.
Veeken bestudeert compost van GFT-afval al sinds zijn promotieonderzoek.
Een spin off van dat onderzoek verscheen onlangs als artikel over de zware
metalen in GFT-compost in de The Science of the Total Environment.
Binnenkort verschijnt een publicatie waarin Veeken van de sectie
Milieutechnologie beschrijft hoe een zuiveringsinstallatie ‘schone’
compost’ maakt van GFT-afval maakt. ,,We noemen het procédé ‘nat zeven’’’,
zegt Veeken. ,,Het proces haalt het zand en veel van de zouten uit het
afval voordat het de compostering ingaat. Vooral de gehalten van natrium,
kalium en chloride verminderen.’’
Samen met de leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen onderzoekt de
sectie Milieutechnologie in een STW-project de toepassingsmogelijkheden van
die schone compost. De aandacht gaat daarbij uit naar de ziektewerende
eigenschappen van compost.
Er is veel belangstelling voor de artikelen van Veeken en zijn collega dr
Bert Hamelers. De redactie van The Science of the Total Environment wist te
vertellen dat opvallend veel lezers Veekens artikel over de gehalten van
zware metalen in compost hebben gedownload. |
W.K.