Wetenschap - 28 november 2002

Normen brandveiligheid frustreren Biotechnion

Normen brandveiligheid frustreren Biotechnion

Onderzoekers op het Biotechnion zijn woedend over de nieuwe openingstijden van het gebouw. Die zijn ingesteld op last van de brandweer. Dr Thea van Kemenade van de Kenniseenheid Agrotechnologie en voeding heeft in een emailbrief aan de medewerkers het nieuwe overheidsbeleid 'star' en 'moeilijk te begrijpen' genoemd, maar roept iedereen zich aan de nieuwe tijden te houden.

Volgens de brandweer voldoet het Biotechnion niet aan de eisen. De kenniseenheid heeft tot 30 april de tijd gekregen om maatregelen te treffen, zoals het vrijmaken van de gangen en zuurkasten op te ruimen. Tot die tijd mogen er alleen onderzoekers in het gebouw verblijven als er ook minimaal twee Bedrijfshulpverleners in het gebouw zijn: medewerkers die door een training weten wat er in het geval van brand of andere calamiteiten moet gebeuren.

Op doordeweekse dagen, tussen acht uur 's ochtends en zes uur 's middags, levert dat geen problemen op. 's Avonds en in de weekeinden wel. Om acht uur gaat het Biotechnion daarom dicht, terwijl de openingstijden in weekeinde zijn beperkt van tien tot twaalf uur 's morgens.

Hoogleraren, docenten en individuele onderzoekers hebben al enkele tientallen boze tot zeer boze brieven naar de kenniseenheid gestuurd over de gang van zaken. Daarin klagen ze over vertraging die hun werk oploopt, nu ze geen proeven meer kunnen voorbereiden of in de rust van het weekeinde of de avond stukken kunnen schrijven.

De Kenniseenheid heeft de brandweer voorgesteld om externe bedrijfshulpverleners in te zetten, maar de brandweer heeft dat idee verworpen. Het Biotechnion is zo complex, dat alleen mensen die vertrouwd zijn met het gebouw in geval van nood zouden weten wat ze moeten doen. De Kenniseenheid wil nu dat de Raad van Bestuur zelf met de brandweer gaat onderhandelen. | W.K.