Nieuws - 23 mei 2002

Norm voor stagebeurs strenger door geldgebrek

Norm voor stagebeurs strenger door geldgebrek

Vanaf volgend studiejaar komen minder studenten in aanmerking voor een stagebeurs. Het Wagenings Universiteits Fonds liep vorig jaar een financieel tekort op door te veel uitgaven en dalende inkomsten door tegenvallende beleggingen en vermindering van het aantal donateurs. De kortetermijnoplossing is minder studenten financieren. "We gaan de normen verhogen", aldus Rob van Heusden, beheerder van het fonds.

"In 2001 is een kleine tweehonderd studenten met een beurs naar het buitenland geweest. We hebben er nog nooit zoveel gehad, daardoor zijn we met 50.000 gulden over het beschikbare bedrag heengegaan", legt van Heusden het tekort uit.

Het fonds vierde vorig jaar haar vijftigjarig bestaan. Het heeft een kapitaal van bijna een miljoen euro. Van Heusden: "We halen een stukje van het tekort bij die miljoen vandaan, maar we willen niet dat het fonds gaat inkrimpen." De kortetermijnoplossing is minder studenten financieren. Alle aanvragen in dit studiejaar worden nog volgens de bestaande normen beoordeeld. Het volgend studiejaar wordt de drempel verhoogd. Nu komt een student in aanmerking voor de beurs met het halen van 32 studiepunten per jaar met een gemiddeld cijfer van zeven. De cijfernorm wordt verhoogd. Het is nog niet duidelijk tot welke hoogte.

Naast het teveel aan uitgaven is ook daling van waarde van beleggingen met ongeveer tien procent een oorzaak van het financieringstekort. Bovendien loopt het aantal donateurs de laatste jaren sterk terug. Studenten worden deels betaald uit de middelen rente en andere opbrengsten van beleggingen en deels uit de pot donateurs. "Vroeger werd een hoogleraar automatisch donateur van het fonds. Nu hebben een heleboel docenten het idee dat ze dat geld aan de universiteit teruggeven, maar het is echt een particuliere stichting", verklaart Van Heusden de terugloop. Ook worden studenten die afstuderen er minder dan voorheen op geattendeerd om donateur van het fonds te worden. Daar is dit jaar weer mee begonnen. Een andere oorzaak is dat bedrijven in de landbouw- en voedselsector erg veel te maken hebben gehad met fusies waardoor het bedrijvenbestand inkrimpt. In de vijver zitten steeds minder vissen, terwijl er meer vissers komen. De laatste oorzaak is vergrijzing. Het donateursbestand veroudert, aldus Van Heusden.

Een langeretermijnoplossing is het aantal donateurs verhogen om zo meer inkomsten te werven. Van Heusden zou graag zien dat bijvoorbeeld iedere afgestudeerde donateur werd. "Vooral mensen die geld voor hun eigen stage hebben gekregen. Eigenlijk zouden zij zich moreel aangesproken moeten voelen om donateur te worden." | M.Hk