Nieuws - 1 januari 1970

Noordzeevis dood overboord

Noordzeevis dood overboord

Noordzeevis dood overboord

Uit de laatste schattingen van visserijbiologen blijkt dat de vis in de
Noordzee nog steeds overbevist wordt. De vissers worden echter zo
langzamerhand moedeloos door de quota-aanscherpingen. De Europese Commissie
en milieuorganisaties zoals Stichting De Noordzee zien wel iets in een
nieuwe maatregel die ook in het voordeel is van vissers: het aanlanden van
ondermaatse vis toelaten, dus geen vis meer dood overboord gooien. Een goed
idee?
Ir. Luc van Hoof, hoofd visserijonderzoek van het LEI en hoofd Seafood &
Aquaculture van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek:
,,Inderdaad gaat nu veel jonge ondermaatse vis dood overboord. Het is
logisch om de vis gewoon mee te nemen. Deze vis heeft toch weinig waarde
meer voor het ecosysteem. Er gaan wel wat vogels en zeehonden achter de
boomkorren aan om de dode vissen te eten, maar dat is niet van grote
betekenis.
De ondermaatse vis kan inkomsten genereren als er vismeel van gemaakt
wordt. Maar het moet niet zo zijn dat dan het hele ruim van de schepen vol
komt te zitten met ondermaatse vis, want dan verstoor je de ontwikkeling
van de vispopulaties. De Noren, die al langer een verbod op het overboord
gooien van vis ofwel discards hebben, hebben een goede oplossing. Als het
percentage aangelande ondermaatse vis boven een bepaald niveau uitkomt,
wordt de visserij voor korte tijd helemaal stilgelegd.
Als je alle vis die je vangt meeneemt, krijg je ook beter zicht op wat er
nu eigenlijk wordt gevangen. Nu zeggen biologen dat dikwijls veertig
procent van de gevangen vis overboord gaat, maar het blijven schattingen.
Ik verwacht zelf dat als je de visserij er weer bovenop wilt helpen, het
een goed idee is om de vissers meer keuzevrijheid te geven. Laat ze gewoon
vissen op de manier zoals ze willen. Alles wat ze vangen kunnen ze aan land
brengen. Belaagt ze niet meer met allerhande quota.
Maar spreek wel een maximum aantal zeedagen af. Ze mogen zeg vijftien dagen
per maand zoveel mogelijk vissen en ook ondermaatse vis meenemen. Dit past
ook beter in het plaatje van de visser zoals we hem kennen uit het
verleden. Hij kan dan weer gewoon het maximale eruit halen in plaats van
zich zorgen te maken over quota.
Als je het quotumsysteem afschaft, betekent dat ook dat vissers zich niet
meer zo sterk specialiseren op een bepaalde vissoort omdat ze maar met één
quota rekening willen houden. Dit maakt de vissers kwetsbaar. Zo staan de
Schotten op hun achterste benen als de kabeljauwquota naar beneden gaan. En
garnalenvissers gaan meteen failliet als de garnalenmarkt in elkaar zakt.
Het zou beter zijn als vissers op meerdere vissoorten vissen en zo de
risico's spreiden.'' |
H.B.