Nieuws - 29 juni 2012

Noordzee zit vol schol

Er heeft in de afgelopen halve eeuw nog nooit zoveel schol in de Noordzee gezeten als nu. Er kan daarom weer meer gevist worden.

gestoofdeschol.jpg
Dat blijkt uit de voorlopige vangstadviezen van ICES, de internationale adviesraad voor zeeonderzoek. Imares-onderzoeker professor Han Lindeboom is vice-voorzitter van de adviescommissie van ICES. Imares heeft de adviezen vandaag naar het ministerie (EL&I), de visserijsector en maatschappelijke organisaties gestuurd.
Vissers
Op dit moment zwemt naar schatting 589.300 ton schol rond in de Noordzee. Dat is tweeĂ«neenhalve keer meer dan het 'veilige' niveau. Het gaat hier om de zogeheten Maximaal Duurzame Oogst, het niveau van bevissing waarbij er jaarlijks niet meer wordt gevangen dan er aan jonge vis bijkomt. Dat de schol het zo goed doet is voor vissers goed nieuws. Zij mogen op basis van de huidige overvloed komend jaar 15 procent meer schol vissen, oftewel 97.100 ton. Dat is de maximale stijging binnen de internationale verdragen.
Tong
Ook met de haring gaat het de goede kant op. De haringstand nam afgelopen jaar toe tot de veilige 2,3 miljoen ton. De overleving van haringlarven is volgens ICES nog steeds gering, maar toch neemt het bestand toe. De onderzoekers adviseren ook hier een uitbreiding van de vangst met 15 procent tot 465.800 ton.  Minder goed gaat het met de tong, waarvan er zo'n 46.700 ton rondzwemt. Dat is rond het veilige niveau. De vangst daarvan wordt (maximaal) beperkt tot 14.000 ton.  
Kabeljauwstop
De kabeljauw doet het onverminderd slecht. Sinds het historische dieptepunt in 2006 is het aantal nauwelijks toegenomen. De aanwas van jonge vis is volgens de onderzoekers in gevaar. Het advies is daarom om de vangst flink terug te schroeven. Maar om snel de biologisch veilige grens te bereiken zou de vangst volgens het ICES eigenlijk volledig stopgezet moeten worden. De adviezen moeten nog door de Europese Commissie. De Raad van Visserijministers stelt eind dit jaar de definitieve quota vast.