Nieuws - 24 januari 2008

Noordzee raakt vol met kleine vissoorten

De soortenrijkdom van de Noordzee stijgt dankzij de opwarming van het klimaat. Geen goed nieuws voor vissers, denkt drs. Remment ter Hofstede van Wageningen Imares. ‘Het zijn vooral kleine vissoorten uit het zuiden die binnentrekken, terwijl enkele grotere commercieel interessante vissoorten opschuiven naar het noorden.’

‘Een toename in de soortenrijkdom is ook wat je zou verwachten op basis van de algemene biodiversiteitsregel dat het aantal vissoorten in de Atlantische Oceaan afneemt naarmate je verder van de evenaar afgaat’, zegt visserijbioloog Ter Hofstede. Samen met collega dr. Jan Geert Hiddink van de Bangor University in Wales publiceert hij analyses aan de soortenrijkdom in de Noordzee in het komende nummer van Global Change Biology.
De onderzoekers analyseerden de soortverschuivingen aan de hand van bestandsopnamen van de periode 1985 tot 2006, die jaarlijks gemaakt worden bij de International Bottom Trawl Survey. De bodemtemperatuur van de Noordzee blijkt in die periode anderhalve graad Celsius te zijn gestegen en het aantal vissoorten is met de helft toegenomen, van zestig tot negentig.
Bij de meeste vissoorten is sprake van een vergroting van het verspreidingsgebied in noordelijke richting. De grootste toename in verspreiding is te vinden bij kleine vissoorten als de ansjovis, mul, schurftvis, dwergtong en kleine pieterman. Van de laatste drie soorten is volgens Ter Hofstede ‘geen vlees te halen’, terwijl van drie commercieel interessante vissoorten – de zeewolf, de doornhaai en de schelvisachtige leng – het verspreidingsgebied in de Noordzee flink is gekrompen.
Het klimaateffect komt volgens Ter Hofstede bovenop het effect dat commerciële vissen al kleiner worden, als reactie op het massaal wegvangen van de grotere exemplaren.