Nieuws - 18 maart 2016

Noordelijke ontsluiting: 25 bomen om

tekst:
Roelof Kleis

Voor de noordelijke ontsluiting van de campus moeten 25 bomen sneuvelen. Er komen elders langs de weg en op de campus nieuwe voor terug.

Dat blijkt uit het bestemmingsplan voor de ontsluiting van de campus via de Bornsesteeg-Kielekampsteeg. Omwonenden en belangstellenden konden gisteravond in Impulse terecht voor toelichting op de plannen. De bomen die gekapt worden staan voornamelijk langs de Bornsesteeg. Ze staan te dicht op de huidige weg, wat gevaar oplevert voor het verkeer.

De weg zelf wordt overigens niet breder. Wel komen er aan weerszijden grasbetontegels om de berm te verstevigen. Die berm wordt nu voortdurend kapotgereden door elkaar passerende auto’s. Het verkeer op de nieuwe ontsluiting mag maximaal 60 km/uur rijden. Dat regiem wordt afgedwongen door om de paar honderd meter plateaus (verlengde drempels) aan te leggen.

De sloten achter de bomenrij ten oosten van de Bornsesteeg en aan de zuidkant van de Kielekampsteeg worden gedempt. Op die plek komt een vrijliggend fietspad van 3,5 meter breed, dat bij Radix aansluit op de Bornsesteeg. Voor fietsers uit Noordwest en het Binnenveld ontstaat er een kritiek punt op de kruising Bornsesteeg/Kielekampsteeg. Zij moeten hier de autoroute kruisen. Ook op dit punt komt een plateau.

De sloten verdwijnen overigens niet, maar komen terug naast het fietspad. De sloot langs de Kielekampsteeg maakt onderdeel uit van een oost-west ecologische verbindingszone. Om die zone te verbeteren wordt één oever flauw hellend gemaakt om een zogeheten plas-draszone te vormen. Het bestemmingsplan ligt nog enkele weken ter inzage en komt voor de zomer in de gemeenteraad. Als die akkoord gaat, kan er in het najaar met de aanleg worden begonnen.