Nieuws - 5 januari 2017

Noordelijke ontsluiting is definitief

tekst:
Roelof Kleis

De aanleg van de Noordelijke ontsluiting van de campus via de Bornsesteeg kan van start. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de aanleg van tafel geveegd.

(Foto: Roelof Kleis)

Die bezwaren kwamen van natuurclub Mooi Wageningen en de Fietsersbond. Beide betwistten tijdens de zitting op 16 december nut en noodzaak van de opwaardering van de Bornsesteeg tot een officiële ontsluiting van de campus. De rechter oordeelt dat geen van de ingediende argumenten voldoende hout snijdt om de aanleg af te blazen.

De belangrijkste functie van de noordelijke ontsluiting is de drukte op de Mansholtlaan bij de rotonde naar de campus te verminderen. Daar staat het verkeer in de spits vrijwel dagelijks vast. Dat zorgt niet alleen voor fileleed, maar zorgt er ook voor dat er bij calamiteiten op de
Mansholtlaan geen alternatief is om de campus af te komen.

4000 auto's
De bezwaarmakers wijzen op de plannen om de doorstroming op de Mansholtlaan te verbeteren. Een extra ontsluiting zou daardoor overbodig zijn. Zo’n toekomstige oplossing is volgens de rechter evenwel geen reden om het knelpunt, zoals de gemeente Wageningen wil, nu al aan te pakken. Op dit moment rijden dagelijks zo’n 1500 auto’s over de Bornsesteeg. Over tien jaar zal het verkeer op de weg meer dan verdubbelen naar ongeveer 4000 auto’s.

Met het oog op die drukte wordt voor het fietsverkeer een vrijliggend fietspad gemaakt. De bezwaarmakers denken dat al dat extra verkeer natuur- en landschap aantasten. Volgens de rechter wordt er echter voldoende rekening gehouden met de natuur. Slechts een klein aantal bomen langs de Bornsesteeg hoeft te worden gekapt. Er komt een faunatunnel en een nieuw te maken sloot langs het fietspad krijgt een schuin aflopende natuurlijke oever.

Winter
De uitspraak van de rechter betekent dat nu zo snel mogelijk kan worden begonnen met de aanleg van de nieuwe ontsluiting. Volgens Eise Ebbelink, hoofd vastgoed van Wageningen University & Research, moet de weg nog voor de volgende winter klaar zijn. De aanleg zal in totaal zo’n driekwart jaar vergen. De weg zal daarbij zo veel als mogelijk in gebruik blijven.