Organisatie - 5 januari 2017

Noordelijke ontsluiting is definitief

tekst:
Roelof Kleis
7

De aanleg van de Noordelijke ontsluiting van de campus via de Bornsesteeg kan van start. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de aanleg van tafel geveegd.

(Foto: Roelof Kleis)

Die bezwaren kwamen van natuurclub Mooi Wageningen en de Fietsersbond. Beide betwistten tijdens de zitting op 16 december nut en noodzaak van de opwaardering van de Bornsesteeg tot een officiële ontsluiting van de campus. De rechter oordeelt dat geen van de ingediende argumenten voldoende hout snijdt om de aanleg af te blazen.

De belangrijkste functie van de noordelijke ontsluiting is de drukte op de Mansholtlaan bij de rotonde naar de campus te verminderen. Daar staat het verkeer in de spits vrijwel dagelijks vast. Dat zorgt niet alleen voor fileleed, maar zorgt er ook voor dat er bij calamiteiten op de
Mansholtlaan geen alternatief is om de campus af te komen.

4000 auto's
De bezwaarmakers wijzen op de plannen om de doorstroming op de Mansholtlaan te verbeteren. Een extra ontsluiting zou daardoor overbodig zijn. Zo’n toekomstige oplossing is volgens de rechter evenwel geen reden om het knelpunt, zoals de gemeente Wageningen wil, nu al aan te pakken. Op dit moment rijden dagelijks zo’n 1500 auto’s over de Bornsesteeg. Over tien jaar zal het verkeer op de weg meer dan verdubbelen naar ongeveer 4000 auto’s.

Met het oog op die drukte wordt voor het fietsverkeer een vrijliggend fietspad gemaakt. De bezwaarmakers denken dat al dat extra verkeer natuur- en landschap aantasten. Volgens de rechter wordt er echter voldoende rekening gehouden met de natuur. Slechts een klein aantal bomen langs de Bornsesteeg hoeft te worden gekapt. Er komt een faunatunnel en een nieuw te maken sloot langs het fietspad krijgt een schuin aflopende natuurlijke oever.

Winter
De uitspraak van de rechter betekent dat nu zo snel mogelijk kan worden begonnen met de aanleg van de nieuwe ontsluiting. Volgens Eise Ebbelink, hoofd vastgoed van Wageningen University & Research, moet de weg nog voor de volgende winter klaar zijn. De aanleg zal in totaal zo’n driekwart jaar vergen. De weg zal daarbij zo veel als mogelijk in gebruik blijven.

Re:acties 7

 • Leo van de Fietsersbond

  De jongen op de foto illustreert precies ons probleem met dit plan. Waarschijnlijk is hij, net als verreweg de meeste fietsers hier, op weg tussen Bennekom en Noord-West. Als daar straks dat fietspad ligt zal hij eerst bij de oversteek van de Dreeslaan/Mansholtlaan 2x in plaats van 1x moeten wachten bij stoplichten en daarna op dit punt het autoverkeer van of naar de campus moeten kruisen. Laten we alsjeblieft vaart maken met de reconstructie van het kruispunt bij de Droevendaalsesteeg en dat miljoen voor de aanleg van dit fietspad beter besteden!

  Reageer
 • pot en ketel

  Mooi Wageningen en Wageningen goed op weg ageren wel tegen de WUR dat die geen overleg met de bevolking heeft gevoerd (en dat is terecht), maar zelf stellen ze maatregelen voor die de Campusbewoners direct aangaan (zoals betaald parkeren) zonder dat zij dat met onze medewerkers hebben overlegd. De pot verwijt de ketel....

  Reageer
  • S. de Hoog

   Betaald parkeren is slechts een van de genoemde opties, Mooi Wageningen heeft voldoende andere alternatieven gepresenteerd. Betaald parkeren lijkt me niet nodig omdat er ook eenvoudige en goedkope andere oplossingen voor het realiseren van een goede ontsluiting. Een extra ontsluiting via de Edese kant van de Bornsesteeg is onlogisch en onnodig duur. Beter een extra ontsluiting vaan de Wageningense kant van de Bornsesteeg (bij de Bongerd) die toegang geeft tot het parkeerterrein zonder een mogelijkheid om via de campus richting Ede te sluipen. Daarmee hoeft verkeer uit die richting niet eerst om de campus heen te rijden. Ook het anders inrichten van de rotonde bij de Droevendaalse steeg en het kruispunt bij 't Gesprek kan de doorstroming flink bevorderen. Je zou van de universiteit een beetje creativiteit verwachten, maar daar is tot nog toe niets van gebleken.

 • Roel Dobbelsteijn

  Beste mevrouw Fresco,

  Het klopt niet dat er 4000 auto's over 10 jaar gaan rijden.
  Als de Mansholtlaan en kruispunt Dr.steeg worden aangepakt binnen 5 jaar zal de weg weer door max. 1500 auto's worden bereden. Dat kan makkelijk verwerkt zonder fietspad. Dus over max. 5 jaar is dit fietspad en de tweede ontsluiting alweer overbodig.

  Dit is pure verspilling van gemeenschapsgeld, 1.000.000 euro voor een fietspad waar fietsers alleen maar last van hebben en dat ten koste gaat van het Binnenveld.

  Ik snap niet dat de groenste universiteit van Nederland dit met hulp van overheden doordrukt en zonder enig overleg met betrokken partijen als fietsersbond, Mooi Wageningen of de buren uit Noordwest.

  U geeft aan dat de universiteit meer contact moet maken met de samenleving? Dit is hier absoluut niet gebeurd.

  Ook kan de universiteit veel meer doen om het autogebruik van haar werknemers naar de campus te beperken. Dat zou pas een groene universiteit waardig zijn.

  Er zijn voldoende alternatieven voor een tweede auto-toegang op andere plekken, die niet ten nadele van natuur/Binnenveld en fietsers gaan.

  Mijn nadrukkelijke oproep aan u is van de aanleg van dit fietspad af te zien!!!

  PS: wij hebben met de organisaties van "Wageningen Goed op Weg" een plan geschreven, dat veel oplossingen biedt voor een duurzamere bereikbaarheid van de campus en Wageningen. Goed om dat eens te lezen: www.wageningengoedopweg.nl.

  Wij staan open voor een gesprek.

  Reageer
 • Klaas Swart

  "Op dit moment rijden dagelijks zo’n 1500 auto’s over de Bornsesteeg." Dit wordt veel te veel gezien als een gegeven en niet als een probleem waarvoor de oplossing elders gezocht moet worden, bv ontmoedigen autoverkeer, verbeteren rotonde, bonus op meerpersoons-rijden in auto's, transferium bij A12 aanleggen, etc

  Reageer
  • Transferium

   Er is toch al een transferium bij de A12..?

 • Maarten

  Zo nu de rondweg nog en dan heeft de WUR en de ondernemers hetgene wat ze - overwegend - wil. Overigens mág de weg aangelegd worden, het móet niet...

  Reageer
 • Mieke

  Deze manier van werken heeft inderdaad weinig met duurzaamheid en innovativiteit te maken. De missie van de universiteit heeft blijkbaar geen betrekking op haar eigen leefomgeving.

  Reageer
 • Marijke Kuipers

  De WUR gaat uit van groei en g Gooit de problemen die de Campus veroorzaakt weer eens over de schutting, net als veel andere vindingen van de WUR, Collateral damage is voor de natuur, de rust, de samenleving, jammer dan. Waar zijn de maatregelen om het autoverkeer in te dammen, mobiliteitsmanagement wat onderdeel hoort te zijn van MVO beleid van een zichzelf duurzaam noemende instelling? Waarom is er geen betaald parkeren? Reisbudget allen op basis van OV? Etc Etc.

  Reageer

Re:ageer