Nieuws - 11 november 2019

Noodkreet voor de planeet aarde

tekst:
Roelof Kleis

Met verontrustende grafieken luiden meer dan 11.000 wetenschappers de noodklok over het klimaat. Onder hen 60 Wageningers.

© Shutterstock

Duidelijker kunnen ze het niet maken. Het roer moet nu echt om, het klimaat op planeet aarde staat voor een ongekende noodsituatie. Dat is de boodschap van een wetenschappelijk artikel in BioScience door wetenschappers van de Alliance of World Scientists. Het artikel wordt onderschreven door meer dan 11.000 wetenschappers, waaronder 60 uit Wageningen. ‘Zie het als een wetenschappelijke petitie’, zegt één van hen, persoonlijk hoogleraar Peter Zuidema (Bosecologie en Bosbeheer).

Morele plicht
Zo’n noodkreet is nodig, vindt Zuidema. ‘Er zijn nog steeds mensen die de feiten ontkennen en tegenstellingen in wetenschappelijk onderzoek uitvergroten. Ik heb ondertekend om te laten zien dat er grote consensus is onder wetenschappers.’ ‘Ik vind het mijn morele plicht om als wetenschapper dit onder de aandacht te brengen’, vult collega-onderzoeker Madelon Lohbeck toe. ‘Wetenschappers moeten de vinger aan de pols houden.’

Ik heb getekend om te laten zien dat er grote consensus is onder wetenschappers
Pieter Zuidema

Die ‘pols’ van de planeet is vastgelegd in enkele  tientallen grafieken die voor zich spreken. Een deel van die grafieken laat de alarmerende toename van menselijke activiteiten zien. De bevolkingstoename groeit nog steeds, evenals de omvang van de veestapel, het energiegebruik en de vleesconsumptie. Maar ook de ontbossing, het aantal kilometers dat we met elkaar reizen en nog zo wat ‘vital signs’ van menselijke activiteit die van invloed is op natuur en klimaat.

AoWS.deel.jpg

Extreem weer
Een ander deel van de grafieken toont de reactie van het klimaat op die menselijke invloeden. De uitstoot van broeikasgassen neemt nog steeds toe en de zeespiegel stijgt. Het ijs smelt, gletsjers verdwijnen en de oceanen worden warmer en verzuren. Het aantal gevallen van extreem weer stijgt als gevolg daarvan angstwekkend snel; de afgelopen tien jaar is het aantal verdubbeld van 400 naar 800 per jaar, wat leidt tot dito verliezen en kosten.  

De wetenschappers wijzen ook de weg vooruit. De ingrediënten zijn bekende kost. De wereld moet snel van het gebruik van fossiele brandstoffen af. We moeten minder vlees eten, minder voedsel verspillen, de aarde minder uitputten en natuur en ecosystemen koesteren en beschermen. Bovendien moet de bevolkingsgroei worden afgeremd.