Nieuws - 1 januari 1970

Nog vier lege zetels in studentenraad

Nadat eind april de verkiezingen voor de studentenraad al niet door gingen vanwege een gebrek aan kandidaten, zijn ook nu nog niet alle twaalf zetels gevuld. De nieuwe studentenraad moet daarom volgend jaar van start met slechts acht raadsleden.

De fracties hadden tot vrijdag 2 juni, oorspronkelijk het einde van de verkiezingen, de tijd om alsnog kandidaten te vinden voor de openstaande vacatures. Van tevoren hadden ze afgesproken dat ze daarbij de huidige zetelverdeling zouden aanhouden. Verenigingsfractie VeSte en de Progressieve studentenfractie (PSF) hebben momenteel ieder vijf zetels, de Christelijke studentenfractie (CSF) bezet de resterende twee. Zowel VeSte als de CSF slaagden er echter niet in extra kandidaten te vinden. Bij VeSte zag één van de drie kandidaten zich vanwege financiële problemen zelfs genoodzaakt zich terug te trekken. De PSF had al voldoende kandidaten.
Volgens de reglementen gaat de studentenraad daarom in september van start gaat met de acht kandidaten die zich tot nu toe hebben aangemeld. Wel kunnen de fracties gedurende het jaar nog nieuwe kandidaten aandragen. Zolang er minder kandidaten dan vacatures zijn, beslist de nieuwe studentenraad of zij worden toegelaten. Melden zich meer kandidaten aan, dan komen er tussentijdse verkiezingen voor de overgebleven zetels.
Komende week bespreekt de studentenraad de situatie. Naast de verbetering van de communicatie met de studenten, zal ook worden gekeken naar de omvang van de raad. / JH