Nieuws - 1 januari 1970

'Nóg minder regels voor kenniswerkers'

Minister Brinkhorst van Economische Zaken vindt dat de toelatingsregels voor buitenlandse kenniswerkers nog veel soepeler moeten. De Nederlandse economie zou averij oplopen door te veel bureaucratie op dit punt.

Dat zegt de bewindsman in Trouw op 26 oktober. Weliswaar zijn de regels voor buitenlandse hoogopgeleiden die in Nederland willen werken in 2004 al eens versoepeld, maar de versnelde procedure voldoet nog altijd niet. Nederlandse gemeenten eisen bijvoorbeeld geboortepapieren voor iedereen die zich in Nederland wil vestigen, maar in India zijn deze papieren voor 1974 meestal niet afgegeven. Volgens Brinkhorst – die op dit moment met een handelsdelegatie door India reist – mag het ontbreken van zo’n document geen beletsel zijn, en moet de rol van de gemeentes op dit punt worden beperkt. ‘Je kunt van Kootwijkerbroek of Appingedam niet verwachten dat ze de Indiase problematiek kennen.’
Brinkhorst wil bovendien dat het zogenaamde kennisloket voor meer mensen toegankelijk wordt. Hij denkt daarbij aan extra werknemers voor na het binnenhalen van een grote order, of aan groepen mensen die binnen een multinational worden overgeplaatst. Brinkhorst heeft zijn ideeën nog niet besproken in de ministerraad.
Het bestaande kennisloket zorgt ervoor dat hoogopgeleide arbeidsmigranten binnen enkele weken in Nederland aan de slag kunnen. Die moeten wel een minimumsalaris verdienen van 45.000 euro. Die regel geldt niet voor promovendi. Kenniswerkers die jonger zijn dan dertig jaar moeten minimaal 33.000 euro per jaar verdienen. / HOP