Nieuws - 26 april 2007

Nog geen akkoord over fusie Van Hall en Larenstein

De medezeggenschapsraden van Van Hall en Larenstein gaan voorlopig niet akkoord met het voorgenomen fusiebesluit van de VHL-directieraad. Ze willen meer tijd om de inhoudelijke gevolgen te bestuderen.
Bestuurlijk werken de twee hogescholen al vier jaar samen en in naam vormen zij ook al één geheel. De fusie is echter nog niet formeel afgerond. Het VHL-bestuur wil dat dit studiejaar nog regelen. De eenwording waarborgt volgens bestuursvoorzitter Erica Schaper het beste de continuïteit van de drie locaties en vernieuwingen in het onderwijs.
Het gaat Hans Bezuyen, MR-voorzitter in Leeuwarden, echter allemaal te snel. ‘Wij vragen het college al drie jaar wat zij nu eigenlijk wil, en nu de tijd dringt verwacht ze dat wij in een ommezien met de fusieplannen instemmen. We hebben nog nauwelijks inhoudelijk over de fusie gesproken en er zitten nogal wat haken en ogen aan.’ Door de fusie moeten bijvoorbeeld vijf opleidingen die zowel in Velp als in Leeuwarden gegeven worden zoveel mogelijk hetzelfde worden.
Bezuyen heeft MR-voorzitter Ad Bot van Larenstein voorgesteld om samen een nieuw tijdpad uit te stippelen, zodat de vertegenwoordigers van beide hogescholen eerst de schoolbevolking kunnen informeren over de fusie en met de opleidingen kunnen praten over de impact op de studieprogramma’s. Hij vindt het merkwaardig dat het fusiebesluit rept over twee mogelijkheden: ontvlechting of voortgaan met de ingezette integratie. ‘Niemand wil ontvlechten, maar het in elkaar schuiven van de twee organisaties heeft ook nog niet het gewenste succes opgeleverd.’
Wat hem betreft ontbreekt de optie om voorlopig door te gaan op de ingeslagen weg. Ook de MR in Velp wil deze variant voorlopig niet loslaten. Bot: ‘Wij missen het overtuigende argument voor de fusie. De directie zegt nu alleen wat ze hebben gedaan en dat ze toe zijn aan de volgende stap.’