Nieuws - 23 mei 2017

Nog eens 1.400 extra kamers nodig

tekst:
Albert Sikkema

Door de voortdurende groei van de universiteit heeft Wageningen nog eens 1.400 extra studentenkamers nodig, stellen gemeente Wageningen, WUR en studentenhuisvester Idealis. Daarom heeft de gemeente nieuwe locaties aangewezen voor tijdelijke en permanente kamers.

Foto Aard-Jan van de Glind

De groei van Wageningen Universiteit zet de komende vijf jaar door, verwacht de universiteit, van 10.500 studenten nu naar 14.500 studenten in 2022. Ongeveer de helft van deze vierduizend extra studenten wil een kamer in Wageningen. Daardoor dreigt de komende jaren een tekort van 1.400 kamers.

Postkantoor
Daarom hebben gemeente, Idealis en WUR geïnventariseerd op welke plaatsen de komende jaren nieuwe studentencomplexen gebouwd kunnen worden of tijdelijke kamers gemaakt kunnen worden. Op die lijst staan het oude Postkantoor op het Plantsoen, het oude onderkomen van de Vakschool Wageningen aan de Marijkeweg en gebouwen op Duivendaal en de Dreijen. Verder zijn er mogelijkheden om rond de studentenflats Asserpark en Bornsesteeg extra studentenkamers te bouwen. De gemeente wijst in totaal achttien locaties aan waar Idealis of projectontwikkelaars studentenhuisvesting kunnen realiseren.

Prognose
Bij de (ver)bouw houdt de gemeente ook rekening met de prognose dat de studentenaantallen over vijf of tien jaar weer dalen. De gemeente wil vooral gemengde permanente huisvesting realiseren, die naast studenten bijvoorbeeld ook ouderen kunnen wonen.

lees ook