Nieuws - 14 februari 2013

Nog één keer Hedwige

'Met de wijsheid achteraf zouden we de transactie niet meer goedkeuren' lees ik over de teloorgang van de SNS bank. Met de wijsheid achteraf is een zinsnede die de laatste tijd wel erg vaak van stal wordt gehaald, vooral door politici en bankiers die op deze manier hun blunders proberen goed te praten. In het rijtje pijndossiers past zeker ook de Hedwige polder.

5-Joop-moog-9423.jpg


Het is opmerkelijk dat juist in de week van de herdenking van de Watersnoodramp de Kamer akkoord gaat met het onder water zetten van de polder. Driehonderd hectaren vette zeeklei worden teruggegeven aan de zee, de dijk die zo'n twintig jaar geleden nog voor miljoenen is opgehoogd zal op diverse plekken worden doorgestoken en 4.500 bomen moeten het veld ruimen, samen met een aantal boerderijen. Compensatie van natuur is nodig, maar op deze manier? 'Ontpolderen of alle moed bij elkaar verzamelen en op een fatsoenlijke manier praten over natuurcompensatie,' noteerde de Provinciale Zeeuwse Courant enkele maanden geleden uit mijn mond. Ik vraag me inderdaad af wat de uitkomst van de discussie zou zijn geweest als deze zorgvuldig gevoerd was, ook zonder wijsheid achteraf.
In mei 2016 zal worden begonnen met de feitelijke ontpoldering, in 2019 moet de Hedwige helemaal onder water staan. Ik moet denken aan Jac.P. Thijsse die zich tot het laatst toe verzette tegen het voorstel van burgemeester en wethouders van Amsterdam om het Naardermeer aan te kopen ten einde de waterplas te gebruiken als vuilstortplaats. In een column schreef hij het verzet pas te staken als 'de eerste kar met potscherven in 't water plompt'.