Wetenschap - 25 januari 2007

‘Noem het virus bij zijn naam’

De naamgeving van virussen is toe aan modernisering. Dat vindt dr. Lute Bos. De Wageningse plantenwetenschapper die dertien jaar geleden met pensioen ging maar nog steeds wetenschappelijk actief is, publiceerde een opiniestuk over de kwestie in Archives of Virology.

295_nieuws.jpg
‘In de biologie gebruiken we voor de naamgeving van planten en dieren een uitstekend systeem’, zegt Bos. ‘We noemen de aardappel Solanum tuberosum en de zwarte nachtschade Solanum nigrum. Daarvoor gebruiken we het Latijn, en we schrijven de naam cursief. Een belangrijk voordeel van die tweeledige naamgeving is dat die meteen laat zien hoe soorten aan elkaar verwant zijn.’
Dat systeem zou voor virussen ook moeten gelden, vindt Bos. ‘Nu gebruiken we voor het bonenscherpmozaïekvirus bijvoorbeeld de aanduiding Bean yellow mosaic virus. Die naam zegt iets over de plant die door het virus wordt aangetast, maar niets over de verwantschap van het virus met andere virussen. Dat is jammer, want zo mis je veel informatie.’
Vroeger hadden wetenschappers geen idee over de verwantschap van virussen, maar dankzij de moleculaire onderzoekstechnieken komt daar meer duidelijkheid over. Het Bean yellow mosaic virus blijkt bijvoorbeeld te vallen onder het geslacht Potyvirus en zou volgens Bos dus Potyvirus phaseoli kunnen heten. In de plantenwetenschappen vallen bonen onder de Phaseoleae.
Het International Committee on Taxonomy of Viruses ziet tot dusver echter niets in zo’n systeem. ‘Toen ik jaren geleden voor het eerst pleitte voor een andere manier van naamgeving stond ik praktisch alleen’, zegt Bos. ‘Maar dat begint nu te veranderen.’ / Willem Koert