Nieuws - 30 augustus 2007

Nitraat in grondwater

297_opinie_0.jpg
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen wil een goed gesprek met Nederlandse veehouders. Hij wil nog eens uitleggen dat Wageningen UR onafhankelijk is en haar oren niet laat hangen naar de derde geldstroom.
Op 21 september staat een gesprek gepland met Peter ten Hoeve, Harry Bloemenkamp en Ad Kon van respectievelijk de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders en de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders. Zij suggereerden eind juli in een open brief in het Agrarisch Dagblad dat Wageningen UR geen stelling durft te nemen over de manier waarop in Nederland de nitraatgehalten in grondwater worden gemeten.
De boeren vinden dat dieper geboord moet worden om monsters te nemen, en dat Wageningen daarvoor moet pleiten. De onderzoeksinstelling hoeft niet het beleid te maken, licht Ten Hoeve toe. ‘Maar Wageningse onderzoekers kunnen de beleidsmakers wel aan de juiste feiten helpen. Dat gebeurt nu niet. De universiteit kan een prominente rol spelen, die tegelijk ook goed is voor het imago van een duurzame landbouw. We hebben daar vorig jaar met Ruud Huirne en Paul Vriesekoop van Animal Sciences Group over gepraat, maar het dringt nog niet door.’
Ondiepe monsters leveren hogere nitraatgehalten op, die tot strengere mestregels leiden – in de ogen van Ten Hoeve ten onrechte. Volgens Ten Hoeve is duidelijk dat heel veel nitraat nooit in het grondwater terecht komt maar wordt afgebroken. ‘Boeren krijgen opnieuw het imago van een slechte rentmeester. Wageningse wetenschappers zouden kunnen helpen door te pleiten voor diepere metingen.’
Maar zo werkt het niet, vindt Dijkhuizen. In zijn reactie in het Agrarisch Dagblad schrijft hij: ‘Ik stel dat onafhankelijke onderzoekers geen stelling kúnnen en mogen nemen.’ En: ‘Onafhankelijkheid en kwaliteit zijn de pijlers waarop wij wereldwijd onze sterke naam hebben gebouwd. Wij zijn geen belangenorganisatie, dat bent u zelf. Wij nemen geen beleidsbeslissingen.’