Nieuws - 22 februari 2001

Nieuwstraat 1 wegens brandgevaar gesloten

Nieuwstraat 1 wegens brandgevaar gesloten

Bewoners moeten studentenhuis voor 5 maart verlaten

Toepasselijker had hun huisnaam niet kunnen zijn. De bewoners van Huize Bouwval op Nieuwstraat 1 staan per 5 maart op straat. Na controle van de brandweer bleek er zoveel mis te zijn met de veiligheid van het pand, dat de bewoners er van de eigenaar niet langer mogen wonen.

Volgens de brandweer Wageningen voldoet het pand niet aan de brandveiligheidseisen. "Er wonen nu negen mensen en daar is het pand niet geschikt voor. Op zolder is alles van hout en er zijn geen vluchtwegen. Er moeten betonnen vloeren komen en een extra vluchtweg. Van de huidige negen bewoners mogen er vier in het pand blijven, als de eigenaar binnen de gestelde termijn van vier weken met een plan komt dat voldoet aan de eisen."

Roland den Hollander, ??n van de negen bewoners: "Dat het hier niet helemaal brandveilig was, wisten we wel. Maar toen we van onze huisbaas te horen kregen dat het pand niet meer bewoond mocht worden, schrokken we ons kapot."

De eigenaar van het pand, Arnold van Swaay, kreeg kort na de controle in november een brief van de brandweer met daarin de eisen waaraan het pand moest voldoen. Van Swaay: "Het was duidelijk dat er inderdaad het een en ander mis was. Na de nieuwjaarsbrand in Volendam en de brand in de Hoogstraat, kreeg ik een nieuwe brief van de brandweer, waarin de eisen en de termijn waren aangescherpt." Van Swaay stelt dat hij echter niet aan die eisen kan voldoen.

Volgens Jelle de Gruyter, fractievoorzitter van GroenLinks in Wageningen klopt er het een en ander niet aan het verhaal van de huisbaas. "Hij heeft de bewoners verteld dat hij binnen vier weken moet verbouwen, maar dat is niet waar. Hij moet binnen vier weken met een plan van aanpak komen en dat heeft hij niet gedaan. Ik heb de bewoners het telefoonnummer gegeven van een advocaat, want het is natuurlijk belachelijk dat zij - omdat de huisbaas besloten heeft om niet te verbouwen - op straat staan."

Van Swaay zegt dat hij het heel vervelend vindt voor de bewoners, maar: "Ik heb meteen met de SSHW gebeld om te vragen of zij negen kamers vrij hebben. Die kamers zijn er, dus ze staan niet op straat."

Den Hollander: "Wettelijk gezien moet Van Swaay ons passende vervangende woonruimte aanbieden. Het enige wat hij gedaan heeft, is bellen naar de SSHW. We moeten dus zelf maar iets gaan regelen. Een kamer van de SSHW zien wij niet als passend. We wonen dan niet meer in het centrum en niet meer bij elkaar en verder zijn de SSHW-kamers veel kleiner en ligt de huur veel hoger. We gaan hiermee dus ook zeker niet akkoord en hebben een afspraak gemaakt met de advocaat. Wij vinden dat de huisbaas verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn huurders. Het is duidelijk dat hij die verantwoordelijkheid niet heeft genomen en daar zijn wij de dupe van. Wij willen een vergoeding voor de - buiten onze schuld om - opgelopen schade zoals verhuiskosten."

Van Swaay heeft een iets andere kijk op wie de verantwoordelijkheid heeft. "Je kunt nu wel gaan discussi?ren over wie er verantwoordelijk is, maar daar schiet je niets mee op. Feit is dat de bewoners lange tijd tegen een heel lage huur plezier hebben gehad van een ruime kamer in het centrum van Wageningen. Het pand was vanaf het begin niet in allerbeste staat, daarom is er in tien jaar tijd ook nooit huurverhoging geweest. Ze wisten vanaf het begin in wat voor pand ze woonden, maar gingen daar - gezien de lage huur en ruime kamers - mee akkoord. Ik vind dus niet dat de gehele verantwoordelijkheid bij mij ligt."

In een brief aan de bewoners heeft Van Swaay laten weten niet verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen als ze er na 5 maart nog wonen. De bewoners hebben na overleg besloten om het niet zo ver te laten komen en zijn druk op zoek naar vervangende woonruimte. Den Hollander: "Het zal voor de meesten wel een kamer van de SSHW worden, maar we laten het er niet bij zitten."

Van Swaay heeft overigens nog geen idee wat hij met het pand gaat doen. "Daar heb ik nog niet over nagedacht. Er spelen nu andere zaken die belangrijker zijn."

Edm?e Leeman