Nieuws - 10 november 2016

Nieuwe wildernis beleven valt nog niet mee

Een bezoek aan de Oostvaardersplassen loopt voor mensen die de film 'De nieuwe wildernis' hebben gezien soms op een teleurstelling uit. Dat ontdekte masterstudente Bos- en natuurbeheer Floor van Gils tijdens haar thesisonderzoek. De film toont de unieke wilde natuur in het gebied, maar die is voor recreanten grotendeels ontoegankelijk.

Floor van Gils: 'De Oostervaardersplassen is geen dierentuin.'
Floor van Gils: 'De Oostervaardersplassen is geen dierentuin.'

De populariteit van de Oostvaardersplassen is flink gegroeid sinds het succes van de film in 2013. Omdat Staatsbosbeheer de bezoekersaantallen nog verder wil laten groeien, vroegen ze Wageningen University om een publieksonderzoek te doen. Het was een mooie kans voor Floor van Gils, die in het gebied geinteresseerd was geraakt door de film en door de controverse over de grote grazers die in de winter soms doodgaan van de honger. Voor haar masterthesis vroeg zij recreanten of hun bezoek aan de Oostvaarderplassen voldeed aan de verwachting die ze vooraf hadden.

Geen dierentuin

Uit haar interviews blijkt dat bezoekers de Oostvaardersplassen wel degelijk beleven als ‘wilde natuur’. Teleurstellingen waren er echter ook. Zo bestempelden sommige bezoekers de vele dode bomen als troosteloos en rommelig. Anderen waren teleurgesteld over de beperkte lengte van de wandelpaden.

De film heeft verder een grote invloed gehad op de verwachtingen van mensen die dieren wilden spotten. De close-ups van de konkikspaarden in de film suggereren dat de dieren in het gebied kunnen worden benaderd. ‘Maar de Oostvaardersplassen is geen dierentuin’, zegt Floor. Ze ontdekte dat mensen teleurgesteld waren door het feit dat ze de dieren alleen vanaf grote afstand konden zien.

24-92943.jpg

Langere paden

Staatsbosbeheer kan volgens Floor een paar dingen doen om bezoekers tegemoet te komen. Zo kunnen er meer en langere wandelroutes worden aangelegd. Ook kan Staatsbosbeheer de media actief gebruiken om de hoge verwachtingen die De nieuwe wildernis heeft gewekt, te temperen en zo verwachting en beleving dichter bij elkaar te brengen. Ook vindt Floor het essentieel dat Staatsbosbeheer bij de pogingen om meer bezoekers te trekken een specifieke doelgroep kiest en de behoeften van die doelgroep in kaart brengt.

‘Grote dieren hebben altijd een grote aantrekkingskracht’, besluit Floor. Staatsbosbeheer zou daarop kunnen inspelen door het aantal excursies uit te breiden. Toch is het volgens Floor belangrijk dat het gebied ‘wild’ blijft, want dat is wat mensen juist zo aantrekt in de Oostvaardersplassen.