Nieuws - 27 januari 2016

Nieuwe wegwijzers op de campus

tekst:
Roelof Kleis

Er komt meer hiërarchie op de asfaltjungle van de campus. Wegwijzers, borden en plattegronden moeten de bezoekers naar de juist plek leiden.

De padenstructuur op de campus is, op een enkele toplaag na, af. De komende maanden komt de bewegwijzering aan de beurt. Op dit moment ontbreekt de hiërarchie nog, erkent Ad van der Have (Facilitair Bedrijf). Het is niet duidelijk wie waar mag lopen en/of fietsen. Maar dat gaat dus veranderen. Dit voorjaar (april) krijgen de voetpaden een geel kleurtje. In de paden wordt een geel grintlaagje gewalst, een fijne variant van het spul van het grote plein voor Forum.
De voetpaden worden dus geel, de fietspaden blijven zwart. Het gaat met name om het voetgangersdeel van centrale pad over de campus van Atlas naar Forum, het voetpad langs de Droevendaalsesteeg en het pad langs Atlas. De scheiding van voetgangers en fietsers is niet heel strikt. ‘We gaan geen politieagentje spelen. Op de gele paden zijn de voetgangers dominant, op de zwarte de fietsers’, licht Van der Have toe.

Voor het werk aan de paden wordt eerst de brug over de vijver tussen Forum en Orion nog verbreed. Op dezelfde manier als dat bij Forum is gebeurd komt er een voetgangersstrook bij. Het marktplein voor Forum, nu nog een gele vlakte, wordt aangekleed. Er komen bankjes met 200 zitplaatsen en lichtmasten met ledverlichting. Langs de vijver komt een grote houten vlonder, zodat je aan het water kunt zitten of pootjebaden.

Bij Rikilt (P3) komen 100 extra parkeerplekken
Bij Rikilt (P3) komen 100 extra parkeerplekken

Voor de automobilisten komt er bewegwijzering naar de vier grote parkeerplaatsen op de campus. Acht meter hoge borden met daarop P1, P2, P3 en P4 wijzen de automobilist de weg naar deze bovenlokale parkeerplaatsen bij Radix, Zodiac, Rikilt en Orion. De parkeerroute wordt vanaf de entree bewegwijzerd. Idem dito vanaf de parkeerplaatsen naar de uitgang.’
Bij de grote borden komt een nieuwe plattegrond van de campus.

Vanaf de parkeerplaatsen wordt de voetganger met borden naar de gebouwen geleid. Naast de bekende nummers en namen van de gebouwen, komt op de wegwijzers ook een foto van elk gebouw. Die bebording staat voor maart op het programma. Om de bovenlokale functie aan te kunnen, wordt de parkeerplaats bij Rikilt (P3), met honderd plaatsen uitgebreid en worden de bestaande halfverharde parkeerplekken verhard.