Nieuws - 17 november 2011

Nieuwe voorzitter commissie ethiek

Adri van den Brink wordt bewaker ethische codes

Adri van den Brink volgt Herman Eijsackers op als voorzitter van de Commissie Ethiek van Wageningen UR. Van den Brink vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de communicatie rond onderzoeksresultaten. Daarmee verwijst hij naar de recente kwesties rond Wagenings onderzoek in de media, zoals het zuivelonderzoek en bijenonderzoek. 'Wageningse onderzoekers hebben een verantwoordingsplicht. Als je maatschappelijke impact nastreeft, kun je de bal terugverwachten. Je moet er op bedacht zijn dat er reacties uit de samenleving komen die anders zijn dan je bedoeld had.'
Van den Brink heeft als hoogleraar landschapsarchitectuur en hoogleraar landgebruiksplanning zelf te maken met ethische vragen rond planning en ontwerp van de buitenruimte. Onderzoekers moeten zich bewust zijn van die ethische dimensie van hun onderzoek, vindt hij. Ook in het onderwijs. 'Ik denk aan cursussen voor PhD-studenten. Er zijn nog steeds promotoren die die ethische dimensie onbelangrijk vinden. Dat is jammer. Je moet je ervan bewust zijn wat onderzoek teweeg kan brengen in de maatschappij.'
De Commissie Ethiek adviseert de Raad van Bestuur over wetenschapsethiek en heeft een Gedragscode Wetenschapsbeoefening opgesteld.