Nieuws - 26 februari 2015

Nieuwe voorzitter Wageningen PhD-council

tekst:
Rob Ramaker

Masha van der Sande wordt de nieuwe voorzitter van de Wageningen PhD-council. Ze zal de functie circa een jaar vervullen, tot aan haar promotie.

Van der Sande werkt bij de leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer en de groep Vegetatie-, bos- en landschapsecologie van Alterra. Hier onderzoekt ze het verband tussen biomassa en biodiversiteit in Zuid-Amerikaanse tropische bossen. De afgelopen twee jaar zat ze al in de PhD-council van PE&RC, een van de zes onderzoeksscholen binnen Wageningen Universiteit. Nu volgt ze Jeroen Candel op als voorzitter van de overkoepelende Wageningen PhD-council (WPC).

Onder Candel kreeg de WPC voor elkaar dat promovendi een vaste plek hebben in de benoemingsadviescommissies voor nieuwe hoogleraren. Verder wees het rapport ‘In gesprek’ op de kwetsbare positie van promovendi. WPC reageerde met een oproep om het aantal promovendi per begeleider te beperken. Naast belangenbehartiging organiseert de raad ook een symposium en feest voor PhD-studenten in respectievelijk mei en maart.

‘Jeroen heeft de WPC echt op de kaart gezet,’ zegt Van der Sande, ‘en ik wil die lijn doortrekken.’  Belangrijke thema’s hierbij zijn een goede begeleiding en carrièreperspectief voor PhD-studenten. Verder focust ze op de gevolgen die de hoge (publicatie)druk in de wetenschap heeft voor promovendi. Van der Sande zal de komende periode benutten om ingewerkt te raken en een netwerk op te bouwen.