Nieuws - 6 oktober 2016

Nieuwe voedselcoalitie in Tweede Kamer

tekst:
Albert Sikkema

Meerdere politieke partijen willen een minister van Voedsel in het volgende kabinet. Die minister moet verantwoordelijk worden voor een integraal voedselbeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van Resource in Den Haag.

<illustratie: Pascal Tieman>

Aanleiding is het rapport ‘Naar een voedselbeleid’ van de  WRR (wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid) uit 2014, dat een lans breekt voor een integraal voedselbeleid. ‘In dat beleid moeten naast economische waarden ook ecologische waarden, de gezondheid van voedsel en mens, en de robuustheid van voedselketens een plek krijgen’, aldus de WRR. De Tweede Kamer heeft nog niet gedebatteerd over dit rapport, maar zes politieke partijen zijn voor zo’n integraal voedselbeleid in een nieuw ministerie van Voedsel.

De nieuwe voedselcoalitie is een tere coalitie, omdat de motieven voor het voedselministerie nogal uiteen lopen. Het CDA en de SGP willen eigenlijk het oude landbouwministerie terug, terwijl PvdA, SP en Partij voor de Dieren een ander beleid willen waarin de voedselkwaliteit, het milieu, de voedselveiligheid en authenticiteit van voedsel een veel belangrijker plek krijgen. De ChristenUnie wil een herwaardering van voedsel, waarin de boeren een betere prijs ontvangen.

Er zijn ook tegenstanders van een voedselministerie. D66 is voor integraal voedselbeleid, maar vindt een apart ministerie van Voedsel niet nodig. En de VVD wil vasthouden aan het huidige beleid onder het ministerie van Economische Zaken.

Toch groeit het aantal aanhangers van een nieuw ministerie van Voedsel, het verenigt zelfs oude vijanden. Zowel landbouworganisatie LTO als stichting Natuur & Milieu hebben zich uitgesproken voor een breed voedselbeleid met eigen ministerie.

Lees hier het hele verhaal in Resource.