Nieuws - 12 maart 2020

Nieuwe visie op campus-eten

tekst:
Roelof Kleis

Voldoet de catering op de campus nog wel? In een te ontwikkelen nieuwe visie op eten en drinken worden de lijnen uitgezet voor de toekomst.

© Roelof Kleis

De komende twee jaar lopen alle grote contracten met de cateraars af. Dat geldt niet alleen voor de kantines, maar ook voor de koffie- en andere automaten. Om goed voorbereid te zijn op nieuwe aanbestedingen, wordt een nieuwe en breed gedragen visie ontwikkeld. Een visie dus, waarin studenten en medewerkers volop inbreng kunnen hebben, legt Ludy Zeeuwen (Facilitair Bedrijf) uit.

Klanttevredenheid
Zeeuwen maakt deel uit van een breed samengestelde projectgroep die voor de visie is opgetuigd. Input voor de nieuwe visie zijn onder meer een analyse van de bestaande cateraars. Binnenkort worden bovendien de resultaten bekend van het jongste onderzoek naar de klanttevredenheid. Daarnaast wordt het licht opgestoken bij andere universiteiten en wat partijen in de markt hebben te bieden. Uitgangspunt is een gezond en duurzaam assortiment en bijbehorende bedrijfsvoering.

Invention Summer Camp
De stem van de gebruikers telt daarbij zwaar. Met korte polls en enquetes worden de komende tijd voorkeuren in kaart gebracht. Op intranet is een WUR-groep aangemaakt, waar medewerkers hun mening kunnen geven. Verder wordt op vrijdag 5 juni een Invention Summer Camp georganiseerd, waar in groepje over verschillende thema’s wordt nagedacht. Nadere info daarover volgt nog. De nieuwe visie moet dit najaar in concept af zijn.