Nieuws - 18 februari 2016

Nieuwe variant: 3 toegangen campus

tekst:
Roelof Kleis

De bereikbaarheid van Wageningen en de campus is ook goed te realiseren zonder de Nijenoordallee te verbreden of een rondweg om de campus te maken. Omwonenden en belangengroepen lieten gisteravond zien hoe.

In een volle Vredehorstkerk werd een uitgebreid pakket aan maatregelen gepresenteerd die er samen voor moeten zorgen dat de verkeersdruk rondom de campus vermindert. Kern van die aanpak is een betere spreiding van het verkeer en het beter scheiden van de stromen fietsers en auto’s. Die aanpak moet de doorstroming bevorderen, zorgen voor een beter woon-en leefmilieu met minder verkeersoverlast.

Concreet betekent dit dat de Nijenoordallee geen vierbaansweg hoeft te worden, zoals de gemeente wil, en ook een noordelijke ontsluiting van de campus overbodig is. De campus krijgt daar overigens wel wat voor terug: ontsluitingen aan de westkant (Mondriaanlaan) en de zuidkant (Bornsesteeg of Hoevestein). Diverse tunnels onder de Nijenoordallee door moeten de doorstroming van het autoverkeer flink verbeteren.

De gelegenheidscoalitie ‘Wageningen Goed Op Weg’ noemt het initiatief de Draagvlakvariant. De variant wordt ondersteund door bewoners van de Tarthorst, NoordWest, de Fietsersbond, Mooi Wageningen, Platform Duurzaam Wageningen en het Wagenings Milieu Overleg. Bewoners van de Roghorst hebben zich niet aangesloten. De variant wordt einde deze maand aangeboden aan de gemeenteraad en het provinciebestuur.

Opmerkelijk in de plannen zijn de twee nieuwe ontsluitingen van de campus. Aan de westkant moeten auto’s via of parallel aan de busbaan toegang krijgen tot de campus. De bewonersvereniging NoordWest is altijd mordicus tegen zo’n ontsluiting geweest. Voorzitter Peter Spitteler erkent dat dit ‘de prijs is die wij moeten betalen’. ‘We zullen allemaal water bij de wijn moeten doen. Dit is de veer die wij moeten laten.’

Voor een ontsluiting aan de zuidkant zijn twee alternatieven: de huidige Bornsesteeg of een nieuwe toegang tegenover het Chinese restaurant. Slagbomen en een pasjessysteem moeten voorkomen dat de nieuwe toegangen sluiproutes over de campus worden. In de plannen is geen plek voor de noordelijke ontsluiting via de Bornsesteeg. In plaats daarvan moet de Mansholtlaan tot aan de Droevendaalsesteeg vierbaans worden met een eigen rechtsaf naar de campus.

De initiatiefnemers hebben een website gemaakt, waar de plannen uitvoerig worden toegelicht. De Draagvlakvariant voorziet bijvoorbeeld ook in betaald parkeren op de campus en de mogelijke afsluiting van de Churchillweg naar de Nijenoordallee. Wat ontbreekt is de cijfermatige onderbouwing. De coalitie heeft de effecten niet doorgerekend. ‘Daar hebben wij de middelen niet voor’, zegt Spitteler.

Lees ook: