Nieuws - 26 april 2001

Nieuwe toekomst landbouw betekent nieuw onderzoek

Nieuwe toekomst landbouw betekent nieuw onderzoek

Heeft landbouw nog toekomst in Nederland? Het Mansholt Instituut organiseerde daarover een debat tussen sociale wetenschappers. Na een discussie op internet gingen op 18 april prof. dr. Cees van Woerkum en prof. dr. Arie Oskam live met elkaar in debat. "Als Van Woerkum zegt dat hij niet houdt van een leeg platteland begrijpt hij niets van de Nederlandse landbouw. Natuurlijk blijft er landbouw in Nederland, ook met een vrije markt," liet Oskam zich ontvallen. Hij verdedigde zich hiermee tegen velen die ageerden tegen een puur economische benadering van de landbouw. Zij vinden dat de Nederlandse landbouw niet overgelaten mag worden aan de markt. De boer is immers de aangewezen persoon om het landschap te beheren. "Wie wilde dieren wil zien gaat naar Zuid-Afrika", zei een student veeteelt. "Onze boeren maken het landschap waar Nederland beroemd om is."

Van Woerkum zei dan ook dat er te weinig energie wordt gestoken in het bestuderen van alternatieve modellen. Politici kunnen immers alleen kiezen voor een andere richting van de landbouw als er ook alternatieven zijn. Volgens prof. dr. Niels Roling gaat het niet om modellen. Verandering in de landbouw komt volgens hem alleen tot stand door interactie tussen boeren, burgers en beleidmakers. "Wetenschappers moeten aan dat proces leiding geven," zei hij. De wetenschap heeft lange tijd in hechte samenwerking met de sector en het ministerie technische verbeteringen ontwikkeld om productieverhoging te bereiken. "Als de landbouw anders moet, dan moet ook de financiering van het onderzoek aan de universiteit en DLO compleet anders", concludeerde prof. dr. Fons Werry. "Minder geld voor technisch onderzoek en meer voor sociaal-economisch onderzoek." | J.T.