Nieuws - 7 november 2002

Nieuwe strop dreigt voor universiteiten

Nieuwe strop dreigt voor universiteiten

De universiteiten dreigen naast de voorgenomen bezuiniging nog eens vele miljoenen mis te lopen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil 360 miljoen euro uit een pot voor toegepast onderzoek gebruiken voor verkeer.

De fracties van CDA, LPF, VVD en SGP vragen het kabinet in een motie snel werk te maken van de Hanzelijn en de ondertunneling van de A2 bij Maastricht. Een deel van het benodigde geld, 360 miljoen euro, zou moeten komen uit de pot met 800 miljoen voor de versterking van de kennisinfrastructuur, de zogeheten ICES-KIS-middelen.

Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Nijs hebben een tegenoffensief ingezet. Zij dringen er bij het kabinet op aan om uit dezelfde pot alvast honderd miljoen te oormerken voor versterking van de kenniseconomie. Geld waar universiteitenvereniging VSNU, VNO-NCW, NWO, TNO en KNAW eerder dit jaar in een manifest om hadden gevraagd.

Met het voorstel van de onderwijsbewindslieden schiet de kennislobby echter niets op, meent VSNU-woordvoerder Baukje Keijzer. "Dit is vestzak, broekzak. De ICES-KIS-middelen zijn al bestemd voor de versterking kenniseconomie. Het heeft dus geen zin om honderd miljoen met hetzelfde doel te oormerken." | HOP