Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe steenvlieg ontdekt

In Zuid-Limburg hebben medewerkers van Alterra een voor Nederland nieuwe steenvlieg ontdekt. Een opmerkelijke vondst want deze vlieg is heel kieskeurig: hij houdt alleen van koud water van een vrij constante temperatuur.

De nieuwe steenvliegsoort (Protonemura risi) is een bewoner van bronnen en bovenloopjes van beken in heuvelachtig gebied, een weinig voorkomend milieu in Nederland. Volgens zoetwaterecoloog en ontdekker ing. Tjeerd-Harm van den Hoek zijn steenvliegen heel kwetsbaar. ‘In de vorige eeuw leefden er nog 28 steenvliegsoorten in Nederland en tot voor kort waren er daar nog maar 8 over. Nu hebben we er dus weer 9’, aldus Van den Hoek.
De steenvliegen die in hetzelfde milieu leven als de nieuw soort staan allemaal op de zogenaamde Rode Lijst van beschermde soorten.
De steenvlieg is gevonden in twee bronnen. De exacte vindplaats wordt niet bekendgemaakt om verstoring van de leefomgeving te voorkomen. De identificatie van de steenvliegsoort is bevestigd door een Duitse expert en zal in de loop van het jaar gepubliceerd worden. / GvM