Nieuws - 10 oktober 2002

Nieuwe schimmelmutant bedreigt tulpenbollen

Nieuwe schimmelmutant bedreigt tulpenbollen

Een nieuwe stam van de schimmel Fusarium heeft de resistentie van tulpenbollen voor de ziekte 'zuur' doorbroken. Plant research International deed de ontdekking, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lisse gaat de gevaren van de schimmel nader bepalen.

Tulpenbollen die eerst rood worden, dan blauw, om vervolgens helemaal te verdwijnen. Het zijn symptomen van de ziekte 'zuur', de schrik van iedere bollenkweker. Telers kregen de afgelopen tijd weer meer last van de ziekte in hun bollen. Ze vermoedden dat daarbij een andere stam van de schimmel Fusarium oxysporum fsp tulipae, in het spel was, omdat resistente bollen er ook last van kregen. Plant Research International onderzocht daarop de schimmels onder andere door ze los te laten op resistente bollen. Deze bleken niet bestand tegen de nieuwe Fusarium-stam. "De stam is waarschijnlijk door spontane mutaties ontstaan. Dat is bij schimmels die in de grond leven niet eerder voorgekomen", aldus PRI-medewerker dr Jaap van Tuyl. Teeltmaatregelen, antagonisten in de bodem en schimmelwerende middelen op de bol bieden alleen tijdelijk soelaas. Nu gaat gezocht worden naar resistente rassen. Het kan echter nog een tiental jaar duren voordat kruisingsveredeling resultaat oplevert. Bollenonderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lisse gaan de verspreiding en de schadelijke effecten van de nieuwe stam bekijken. | Y.d.H.