Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe resistentiegenen tegen fytoftora

Promovendus Tae-Ho Park heeft drie nieuwe resistentiegenen tegen de aardappelziekte fytoftora ontdekt. Hij vond deze genen in een wilde aardappel uit Mexico en in een hybride aardappel, een mengvorm van wilde en gecultiveerde aardappels.

‘Toepassing van zulke resistentiegenen is een veelbelovende manier om de aardappelziekte te lijf te gaan. Momenteel moeten boeren tot wel veertien keer per seizoen gewasbeschermingsmiddelen spuiten tegen de gevreesde aardappelziekte, wat duur is en milieubelastend’, zegt de Koreaanse onderzoeker. De verantwoordelijke schimmel Phytophthora infestans ontwikkelt ook een steeds grotere tolerantie tegen fungiciden. De aardappelziekte zorgt op wereldschaal voor een verlies in aardappelproductie van zo´n tien tot vijftien procent.
Park vond de drie resistentiegenen na uitvoerige DNA-isolatie en resistentietoetsen in het lab. Screening van een wilde aardappel van Mexicaanse origine, Solanum bulbocastanum, bleek een schot in de roos. ´We gaan nu een kloon maken van het resistentiegen uit deze soort zodat we het gen in de gewone aardappel (Solanum tuberosum, HB) kunnen plaatsen met behulp van gentransformatietechnieken. Dit zal veel sneller gaan dan met klassieke veredeling aangezien de wilde soort moeilijk is te kruisen met de gewone aardappel.’
In de Andes in Zuid-Amerika, waar de aardappel vandaan komt, komen vierduizend verschillende varianten van de wilde aardappel voor. Park gelooft dat in deze varianten zeker nog meer resistentiegenen tegen de aardappelziekte te vinden zijn.
Park erkent dat door een resistentiegen in te bouwen in het bintje of een andere aardappel, de problemen nog niet uit de wereld zijn. ‘De schimmel kan ook door deze resistentie heen breken. Dat hebben we al gezien bij eerder ontdekte resistentiegenen in de wilde soort Solanum demissum die door kruisingen in verschillende aardappels zijn gebracht. Als dit gebeurt, dan moeten we weer op zoek gaan naar andere resistentiegenen. Zo zal het werk altijd doorgaan.’ / HB

Tae-Ho Park promoveerde op 11 mei bij de hoogleraren plantenveredeling prof. Richard Visser en prof. Evert Jacobsen.