Nieuws - 17 januari 2013

Nieuwe plannen moeten zorgen voor meer topvrouwen

Rector Magnificus Kropff kondigt beleid aan voor meer vrouwelijke en internationale wetenschappers. Hij deed dit tijdens de presentatie van het rapport Kansen voor vrouwelijke talent, gistermiddag in Impulse.

15-meer-mannen-dan-vrouwen-in-layers.jpg
Het gaat om een viertal maatregelen die moeten zorgen voor meer vrouwen en internationale UD's, UHD's en hoogleraren. Meest concreet is het toewijzen van ervaren wetenschappelijke mentoren aan ambitieuze onderzoeksters. De Radboud Universiteit, die de laatste jaren succesvol haar aandeel vrouwen vergrootte, startte ook zo'n mentorprogramma. Verder moeten professionele workshops voor meer gender awareness zorgen in benoemingscommissies. In deze procedures zal bovendien nog breder worden gescout op - vrouwelijk - talent. Tenslotte zal Wageningen UR succesverhalen en rolmodellen meer etaleren.
De huidige voorstellen zijn werk-in-uitvoering en een overkoepelend plan volgt later.
Waar de rector niet over sprak, was het instellen van streefcijfers. Het gepresenteerde rapport noemde ze echter wel en ook de Radboud Universiteit paste ze toe in haar succesvolle plan. Ook in 2008 verwierp de Raad van Bestuur (RvB) de streefcijfers, toen als aanbeveling van de klankbordgroep Loopbaanbeleid voor vrouwen. Argument was destijds dat kwaliteit nooit tegenover zulke targets mag komen te staan. In december 2012 vroeg WUR-Council-lid Esther Veen opnieuw naar een ‘duidelijk ambitieniveau [...] met bijbehorend tijdspad.' De RvB vindt het hanteren van quota voor onze universiteit niet de oplossing.
Ook achteraf ontweek de rector vragen naar streefcijfers maar benadrukte zijn wil het probleem aan te pakken. Kropff: ‘Ik wil realistisch zijn. Er moet nog veel gebeuren, maar ik wil hier zo veel en zo hard als mogelijk aan werken.' Zelf ziet hij Tenure Track als een belangrijk middel. In dit programma is de man-vrouwverhouding bijna gelijk, wat op den duur zorgt voor meer balans tussen mannelijke en vrouwelijke hoogleraren. Kropff: ‘Met Tenure Track hebben we een eigen jeugdopleiding voor toptalent, net als Ajax.' Een vragensteller stelde wel dat Tenure Track dit nog moet bewijzen en dat op hogere niveaus de verdeling niet fifty-fifty is. Kropff wierp op zijn beurt weer tegen dat het percentage vrouwelijke hoogleraren wordt onderschat. Statistieken tellen persoonlijk hoogleraren (30 procent vrouw) meestal niet mee.
De rector stond sowieso tegenover een moeilijk publiek. Zijn betoog werd vaak onderbroken en er kwamen veel stekelige vragen. Opvallend waren enkele felle verzoeken om affirmative action (ruwweg te vertalen als positieve discriminatie). Tijdens de borrel werd hier en daar opgemerkt dat de discussie beter en minder defensief kon. Kropff reageerde zelf het sterkst op het idee dat er een Wagenings Old Boys Network zou zijn. Onzin, zei hij, de procedures zijn juist transparant.
Kansen voor vrouwelijke talent is opgesteld door de Wetenschapswinkel Wageningen, voor het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs. Erbij hoort een folder waarmee onderzoeksters hun carrière kunnen boosten.