Wetenschap - 1 januari 1970

Nieuwe opleidingen gedomineerd door eigenbelang

Nieuwe opleidingen gedomineerd door eigenbelang

Nieuwe opleidingen gedomineerd door eigenbelang


De nieuwe brede gamma-opleidingen waar Wageningen Universiteit aan werkt,
dienen vooral het eigenbelang van een aantal leerstoelgroepen. De
universiteit als geheel zal er niet beter van worden. Dat zegt hoogleraar
Arie Oskam in een opiniebijdrage in dit Wb.

Volgens de hoogleraar Algemene agrarische economie is er geen eerlijke
afweging gemaakt of de opleidingen werkelijk van start moeten gaan. ,, Stel
geld beschikbaar en men bereidt elke opleiding voor, ook al zou een
onafhankelijke analyse tot een tegengesteld advies komen.’’
De voorstellen voor de opleidingen zouden te veel zijn geschreven vanuit de
belangen van het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen en betrokken
leerstoelgroepen. Communicatiewetenschappen is volgens Oskam de enige
levensvatbare nieuwe studierichting. Maar het onderwijsinstituut
Maatschappijwetenschappen had er volgens hem beter aan gedaan die opleiding
als Mastertraject aan te bieden, in plaats van als Bachelorsprogramma. De
andere twee nieuwe opleidingen, Economie en beleid, en
Gezondheidswetenschappen bieden studenten volgens Oskam weinig nieuws. De
opleidingen lijken sterk op bestaande opleidingen. ,,De opzet van een
Gezondheidswetenschappen is een lachertje en bij Economie en beleid is
sprake van parasitisme ten opzichte van Bedrijfs- en
consumentenwetenschappen en Internationale ontwikkelingsstudies.’’ |
K.V.

Zie pag 10: Breed maatschappelijk de afgrond tegemoet