Nieuws - 17 januari 2008

Nieuwe opleiding zeemanagement

De universiteit start in september met een nieuwe masteropleiding Management of Marine Ecosystems. De opleiding is onder meer bedoeld voor studenten van de universitaire bacheloropleidingen Dierwetenschappen en Milieukunde, en voor de opleiding Kust- en zeemanagement van Van Hall Larenstein.

Management of Marine Ecosystems krijgt vier specialisaties, die aansluiten bij onderzoeksthema’s van onderzoeksinstituut Wageningen Imares. Behalve biologen en milieukundigen kunnen ook studenten van de bacheloropleidingen Bodem, water, atmosfeer, Economie en beleid en Biologie zich inschrijven. Zij moeten dan wel extra vakken volgen.
Opleidingscoördinator dr. Wilko van Loon verwacht veel belangstelling. Het onderwijsinstituut heeft als eis gesteld dat er jaarlijks minimaal twintig studenten beginnen aan de opleiding. ‘Ik denk dat we daar al snel aan zullen komen, en zal niet gek opkijken als we er dertig of veertig trekken. Er is veel belangstelling vanuit ingenieursbureaus voor afgestudeerden die iets met water hebben gedaan. Uit Delft komen natuurlijk uitstekende technici, wat wij willen leveren zijn mensen die verbanden kunnen leggen. Bèta’s die weten waar beleidsmensen op zitten te wachten, en beleidswetenschappers die gevoel hebben voor bètawetenschappen. Die bijvoorbeeld ook wel eens in een laboratorium hebben gestaan en weten hoe cijfers die ze gebruiken voor beleidsrapporten tot stand zijn gekomen.’
De studenten van de nieuwe opleiding zullen aan het begin van hun studie een week doorbrengen op Texel. ‘We wilden eigenlijk een week echt de zee op, maar dat bleek te duur.’ Later in de opleiding hoopt Van Loon ook een excursie naar het buitenland in te plannen. ‘Naar de kust van de Oostzee of de Zwarte zee bijvoorbeeld, om de studenten ook kennis te laten maken met internationale problemen rond kust en zee.’