Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe netwerkruimte wereldwijd toegankelijk

Nieuwe netwerkruimte wereldwijd toegankelijk

Nieuwe netwerkruimte wereldwijd toegankelijk


De netwerkopslagruimte voor studenten en docenten van Wageningen
Universiteit wordt vervangen. De oude netwerkschijven die bekendstonden als
bic-schijven (banyan intra connect) worden vervangen door nieuwe
opslagruimte die overal ter wereld toegankelijk zal zijn via
https://wic.wur.nl. Op computers binnen het universiteitsnetwerk is de
netwerkopslag te vinden onder de ‘my documents’-folder.
In totaal is zes terabyte (zes biljoen bytes) ter beschikking; voor iedere
gebruiker tweehonderd megabyte. De harde schijven die hiervoor gebruikt
worden zijn erg snel, evenals het datatransport van de harde schijven naar
het netwerk, doordat er glasvezelkabels gebruikt worden.
Studenten en docenten kunnen tot het einde van dit jaar gebruikmaken van de
oude netwerkschijf. Alle data wordt automatisch overgezet naar de nieuwe
locatie. | G.v.H.