Organisatie - 5 november 2009

Nieuwe naam voor VHL moet verwarring wegnemen

Mogelijk krijgt Van Hall Larenstein een andere naam.

Hoewel de hogeschool naar buiten toe als één organisatie wordt gepresenteerd, bestaat deze nog altijd uit twee aparte onderwijsinstellingen: de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein en het Van Hall Instituut. VHL-directeur Ellen Marks wil de twee instellingen misschien onder eenzelfde naam laten registreren bij het ministerie van Onderwijs.  Die verandering heeft verder geen gevolgen voor de status van de twee onderwijsorganisaties, maar neemt wel verwarring weg bij studenten.
Nu krijgen afgestudeerden van Van Hall Larenstein namelijk verschillende diploma's, afhankelijk of ze in Leeuwarden aan het Van Hall afstuderen of in Velp of Wageningen aan Larenstein.  Ook bij de inschrijving krijgen studenten er al mee te maken. Fusievoorstellen zijn in het verleden door medezeggenschapsraden tegengehouden.
De opleidingsdirecteuren en de medezeggenschapsraad hebben het voorstel van Marks positief ontvangen. Of de naamswijziging er komt, is onder meer afhankelijk van de instemming van de Raad van Bestuur van Wageningen UR.
Als het plan doorgaat, zou de hogeschool ook voor een geheel andere naam kunnen kiezen. De medezeggenschapsraad van Larenstein doet alvast twee voorstellen: Van Hall Larenstein Hogescholen of Wageningen Hogescholen. Een spannender suggestie? Mail naar: resource@wur.nl, onder vermelding van 'Naam VHL'./Alexandra Branderhorst