Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe naam voor ID en RIVO

Nieuwe naam voor ID en RIVO

Nieuwe naam voor ID en RIVO

Het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) in Lelystad krijgt een nieuwe naam. Vanaf september heet het ID-Lelystad, voluit Instituut voor Dierwetenschappen. De toevoeging DLO vervalt, net als bij de andere DLO-instituten. Omdat het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO) samengaat met het ID-DLO was ook daar een andere naam nodig. Het RIVO krijgt de naam ID-IJmuiden of ID-Yerseke. L.N