Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe moleculaire techniek verhoogt opbrengst van gentechplanten

Nieuwe moleculaire techniek verhoogt opbrengst van gentechplanten

Nieuwe moleculaire techniek verhoogt opbrengst van gentechplanten


Onderzoekers van Plant Research International hebben een nieuwe technologie
ontwikkeld om gentechgewassen te maken met hogere opbrengsten aan eiwitten
dan de aloude gentechgewassen.

De techniek komt erop neer dat onderzoekers plantenenzymen die eiwitten in
stukjes knippen afremmen, zegt onderzoeksleider dr Maarten Jongsma. ,,Die
enzymen zijn proteases. In een publicatie die net is verschenen hebben we
beschreven welke proteases de opbrengst van eiwitten verminderen.’’
Het artikel staat in de uitgave van Plant Physiology van september. In het
stuk beschrijven Wageningse en Sloveense onderzoekers hoe ze een gen uit
een zeeanemoon inbrachten in aardappels. Ze hoopten dat de knollen daardoor
het eiwit equistatine gingen aanmaken dat ze resistent maakte tegen de
Coloradokever.
In verschillende proeven konden ze aantonen dat een eiwitsplitsend enzym in
de aardappel een deel van het nieuwe eiwit equistatine weer afbrak. Met
proeven in een reageerbuis konden ze daarnaast aantonen dat het eiwit
kininogen domain 3 het equistatine beschermt. Kininogen domain 3 remt het
eiwitsplitsend enzym in de aardappel. ,,Als we een gen zouden kunnen
inbouwen waardoor aardappels kininogen domain 3 gaan aanmaken, zouden we de
concentraties equistatine in aardappels aanzienlijk kunnen verhogen’’, zegt
Jongsma.
Jongsma en zijn onderzoekers weten intussen dat deze theorie klopt. Plant
Research International heeft inmiddels planten gemaakt met een gen voor
kininogen domain 3, en daarin lagen de concentraties van equistatine
inderdaad hoger. Het verslag van de proef verschijnt binnenkort.
In april van dit jaar publiceerden de onderzoekers ook over een andere
methode om gentechplanten productiever te maken. In Planta schreven ze hoe
ze de productie van eiwitten konden verhogen door bijzondere promotoren aan
de ingebrachte genen vast te plakken. Promotoren zijn genetische
schakelaars, waarmee cellen genen kunnen aan- en uitzetten. De onderzoekers
hadden een promotor ontwikkeld die ervoor zorgde dat de cel het gen vaker
aflas, en dus ook meer van het gewenste eiwit aanmaakte. Via hun website
www.impactvector.com bieden de onderzoekers hun turbopromotor inmiddels te
koop aan. | W.K.