Nieuws - 1 januari 1970

Nieuwe methode toont cellen levensecht

Nieuwe methode toont cellen levensecht

Nieuwe methode toont cellen levensecht


Een Wageningse promovenda heeft een methode ontwikkeld waardoor
onderzoekers plantencellen natuurgetrouw kunnen bestuderen. Ir Marja
Thijssen verbeterde de techniek om cellen in te vriezen – de cryofixatie –
die biologen gebruiken om cellen te fixeren voordat ze die onder de
elektronenmicroscoop leggen.

,,Vroeger gebruikten we chemische fixatie’’, zegt copromotor prof. Anne Mie
Emons van de leerstoelgroep Plantencelbiologie. ,,We voegden aldehyden toe
aan cellen, waardoor we ze redelijk konden bekijken. Maar die behandeling
veranderde de vorm van de cellen en hun organellen. De komst van
vriestechnieken verbeterde de natuurgetrouwheid van wat onderzoekers onder
de elektronenmicroscoop zagen. Door de cellen bliksemsnel in te vriezen
konden we ze weliswaar caught in the action vastleggen, maar daarbij bleken
we toch weer van alles in de cel te veranderen.’’ Dat kwam onder meer door
de ijskristallen die zich in de cel vormden. Thijssen wist dat te voorkomen
door het invriezen onder hoge druk te laten plaatsvinden, en de cellen van
tevoren met chemicaliën te behandelen.
Met haar verbeterde techniek bekeek Thijssen de vrouwelijke geslachtscellen
van planten, in het bijzonder de embryozak. ,,We weten nu pas echt hoe die
er in werkelijkheid uitzien’’, aldus Emons. ,,Dat is belangrijk voor het
onderzoek naar mutanten waarbij die ontwikkeling is verstoord.’’
De promotor van Thijssen, prof. Jacques van Went, deed aan het begin van
zijn carrière veel onderzoek naar de ontwikkeling van de embryozak met
behulp van de toen nog nieuwe chemische fixatietechnieken. Thijssen is de
laatste aio die bij hem promoveert. | W.K.