Nieuws - 20 februari 2018

Nieuwe master Biobased Sciences staat in de steigers

tekst:
Kenneth van Zijl

WUR wil in september beginnen met de nieuwe masteropleiding Biobased Sciences. Het moet een multidisciplinaire studie worden die zich richt op de kennis over productie en verwerking van biomassa en de invoering van een circulair economiemodel.

Bast van dennenboom en pellets van dennenboom. © Shutterstock

Het is echter nog wachten op het eindoordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Afgelopen vrijdag was er een delegatie van de NVAO op de campus om de nieuwe master te beoordelen. Aan het eind van de dag waren de commissieleden positief, maar maakten ze ook een voorbehoud.

Sonja Isken, de beoogde opleidingsdirecteur: ‘De leden van de commissie hebben een vraag over hoe wij de interdisciplinaire vakken gaan toetsen. Stel, je hebt een docent Plantwetenschappen, een docent Biotechnology en een docent Logistiek. Hoe zorg je ervoor dat al deze drie vakgebieden aan bod komen in één vraag? Ze wilden graag een proeftentamen zien, maar vakken als Circular Economy en Principles in Biobased Economy bestaan nog helemaal niet. We hebben wel materiaal ontwikkeld, maar nog geen tentamens. Dus daar moeten we nu aan gaan werken.’

Zonder aardolie
De nieuwe master moet studenten klaarstomen om te werken aan een toekomst waarin we minder afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen, zegt Isken. ‘Onze hele economie is gebaseerd op aardolie; onze energie, onze materialen, plastics, geneesmiddelen. Wat we willen is overgaan naar verschillende vormen van biomassa als voedingsbron voor onze economie. Denk dan aan mais of de stengels van mais en soja. In Wageningen werken we ook met zeewier en algen. Dát moeten de grondstoffen zijn van een nieuwe economie.’

Isken denkt overigens niet dat de wereld helemaal af zal stappen van aardolie. ‘Het zal een combinatie worden. Als we onze energie elders vandaan halen en plastics uitbannen, dan heb je al een grote reductie van oliegebruik. En dat ene geneesmiddel dat zo goed uit aardolie gehaald kan worden, laten we dat dan blijven doen.’

Circulaire economie
In Wageningen is heel veel kennis over de verschillende soorten biomassa en de verwerking ervan. En al die kennis is nu samengebald tot een nieuwe master. De masterstudent leert om de verschillende biomassa’s te ontwikkelen, dus de primaire productie ervan te ontwikkelen. Vervolgens gaat het in de opleiding over de omzetting van biomassa in bruikbare producten. En een derde onderwerp is de circulaire economie met biomassa als grondstof. Isken: ‘Studenten hebben mede input geleverd voor dit deel van het vakkenpakket in de master.’

De master is geschikt voor bachelorstudenten met een natuurwetenschappelijke achtergrond in bijvoorbeeld de Plantenwetenschappen, Biotechnologie of Biochemie. ‘Maar ook economen kunnen aan deze master beginnen, want we hebben drie specialisaties’, zegt Isken. ‘Eén daarvan is Biobased and Circular Economy.’

Geleidelijk ingevoerd
Op de vraag of Wageningen niet een beetje laat is met deze opleiding, zegt Isken: ‘Al in 2006 is er een analyse gemaakt van al het biobased onderzoek in Wageningen. Daaruit bleek dat er veel onderzoek werd gedaan op dit terrein. En dat het erg versplinterd was. Een individuele student kon destijds geen mooi afgerond pakket samenstellen. Toen is het eerste idee ontstaan van een master Biobased Sciences.’

De verschillende stappen in de ontwikkeling van een master kosten nu eenmaal tijd, betoogt Isken. ‘Je wilt vakken geleidelijk invoeren zodat er bij de individuele student geen breuken zijn in de opleiding. We zijn begonnen met vrije keuzevakken, met minors, daarna zijn die keuzevakken in de bachelor ingevoerd. Toen hebben we gekeken hoe het onderzoek zich ontwikkelde en vakken in de verschillende masters toegepast. Pas toen het genoeg body kreeg om een hele opleiding op te tuigen, hebben we de aanvraag gedaan.’

Op 22 maart komt de NVAO met haar finale oordeel.

Lees meer: